Rådmannens lederteam

Rådmannens lederteam består av direktørene for de seks avdelingene i Stavanger kommunes administrajon

 Olve Molvik (Personal og organisasjon), Gunn Jorunn Aasland (Kultur og byutvikling), Leidulf Skjørestad (Bymiljø og utbygging) og Per Haarr (Oppvekst og levekår).
 Kristine Hernes (Økonomi),  Marianne Jørgensen (Kommunikasjon), rådmann Inger Østensjø og rådmannens sekretær, Hilde Gundersen

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen