Dårlig luftkvalitet

I øyeblikket er det en opphopning av dårlig luft i Stavanger på grunn av kaldt og stille vær.

Resultatene fra begge målestasjonene i Stavanger viser moderate og store konsentrasjoner av både nitrogendioksid og svevestøv. Værtypen vi har i øyeblikket med lavere temperatur på bakkenivå enn i høyden bidrar til at luftforurensningen hoper seg opp. Ifølge værmeldingen vil det kalde og stille været fortsette til og med fredag kveld.

Sårbare grupper
Enkelte grupper i befolkningen er spesielt utsatt for negative helsepåvirkning av luftforurensningen, det gjelder spesielt gravide, spedbarn og barn.

- De som allerede har sykdommer i luftveier og hjerte-/karsystemet, som astma og hjertekrampe, samt eldre, er også spesielt utsatt, sier helsesjef Corinna Vossius.

Hun oppfordrer alle som har mulighet til å gå, sykle eller reise kollektivt om å gjøre det i stedet for å kjøre bil ut fredag.

Følger med på veiene
Mindre biltrafikk og redusert piggdekkbruk vil redusere mengden svevestøv og nitrogendioksid i luften. Redusert vedfyring på ettermiddags-og kveldstid vil også hjelpe, eller fyring med tørr ved og god trekk. Ifølge Statens vegvesen har det ingen hensikt å spyle og salte veiene nå fordi spyling ikke har effekt i kulden og ordinært renhold ikke har effekt på allerede våt veibane. Men Vegvesenet følger nøye med og vil iverksette tiltak for å binde mest mulig støv hvis veiene blir tørre.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil


Flyktninger i Stavanger. Foto: Shutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen