Hvor blir det av returpapiret?

Hver innbygger i Stavanger leverte i snitt inn 68 kilo papp, papir og drikkekartong til resirkulering i 2011. Men hvor går veien fra den grønne dunken?

Stavanger Aftenbladet fra 3. august  2011 er fotografert på havna i Hong Kong i slutten av oktober samme år.

Returpapiret som samles inn i Stavangerområdet blir fraktet på båter til Hong Kong, der det kjøpes og resirkuleres av kinesiske papir- og kartongfabrikker. Høsten 2011 reiste Thore Jan Vistnes fra IVAR til Hong Kong for å inspisere papirmottaket og fabrikkene. Han har sett hele prosessen fram til ferdig kartong.

Knutepunkt
På kaia er det stor aktivitet, med omlasting av papir- og pappcontainere fra mange steder i Europa.

- I Hong Kong blir returpapiret lastet av containerskipene og tatt om bord i elvebåter, før det transporteres videre til fabrikkene. Hver elvebåt har kapasitet til 24 containere, 600 tonn. På havna er det muligheter for å sortere returpapiret etter kvalitet. Det er imidlertid ikke nødvendig med papiret som IVAR samler inn. Det blir levert direkte til fabrikk i Guangdong-provinsen, forteller Vistnes.

Bilde fra kaia i Hong Kong

Strenge krav
Fabrikken som tar imot papiret fra IVAR-kommunene tar imot 300 000 tonn i året. De produserer årlig 120 000 tonn av en tynn kartongpapp.

Bilde fra fabrikken

- Den statseide fabrikken er med sine 30 år umoderne, men bærer preg av godt renhold og arbeiderne hadde greie arbeidsoppgaver. Myndighetene stiller strenge krav til utslipp til luft og vann. Det ble lagt stor vekt på kvalitetskontroll av det ferdige produktet, og fabrikken hadde et velutstyrt laboratorium, sier Vistnes.

Bilde fra fabrikken

- Viktig ressurs
Han minner om at returpapir er en viktig ressurs og at det er penger å spare på å lage nye produkter framfor å brenne eller grave ned alt papiret og pappen.

- Fabrikkene i Kina som IVAR selger til, har returpapir som sitt eneste råstoff og bruker ikke ny cellulose i produksjonen, sier Vistnes.

- Et ekte miljøtiltak
Rudolf Meissner, fagsjef for renovasjon i Stavanger kommune, synes det er flott å se at Stavangerbefolkningens kildesorterte papp og papir blir til verdifulle råstoffer.

- Selv om det er en lang vei til Kina, er dette et ekte miljøtiltak. Vi unngår å hogge ned skog som globalt er så viktig for å binde CO2. Resirkulering av papirfiber sparer dessuten mye energi og utslipp sammenlignet med produksjon av jomfruelig vare, sier Meissner.

Sorteringsguide: Les mer om kildesortering på sortere.no

Bilde av papirruller


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen