Bading forbudt i Hålandsvatnet

Vannprøver tatt i Hålandsvatnet 08.06.2010 viser at det er mer blågrønnalger i vannet enn det som er tilrådelig.

haalandsvatnetKonsentrasjonen av Blågrønnalge (algetoksin) i vannet er målt til 17,5 µg/l microcystin, og overstiger dermed grensen for for badevann, som er 10 µg/l.

 

Stavanger kommune innfører dermed forbud mot bading i Hålandsvatnet inntil konsentrasjonen synker.

Det vil bli satt opp «bading forbudt»-skilt. Neste prøvetaking vil skje i løpet av uke 25.

Fraråder bading to steder
Prøvene av badevannskvaliteten i Stavanger  viser at kvaliteten på badevannet er gjennomgående god.

Bare to steder frarådes folk å bade: I Hålandsvatnet og på Mariero stasjon. Her frarådes badingen på grunn av tarmbakterier.

Stavanger kommune skal ta vannprøver av badevannet fem ganger i løpet av sesongen. De neste prøvetakingene vil foregå 22. juni, 6. juli, 20. juli og 3. august.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen