Fornøyde med helsestasjonen

Nye brukerundersøkelser viser at helsestasjons- og jordmortjenesten i Stavanger kommune har svært fornøyde brukere.

”Respektfull behandling” får høyest score med henholdsvis 89,8 basispoeng for helsestasjonene og 95,3 for jordmortjenesten. Helhetlig vurdering får  84,5 og 89,8 poeng. Alle indikatorer scorer 80 poeng eller mer, noe som betyr at målsetningen er oppnådd for samtlige. Tjenestene er målt på blant annet Veiledning, Kontakt og oppfølging, Respektfull behandling, Pålitelighet, Tilgjengelighet og fysisk miljø og Informasjon.

Bedre enn forrige undersøkelse
 - Dette er kjempebra. Resultatene er enda bedre enn ved forrige undersøkelse for to år siden. Men det er viktig å ikke lene seg tilbake. Det er jo områder vi kan bli bedre på, sier virksomhetsleder Torunn Teigen og viser blant annet til hjembesøk.
- Undersøkelsen viser at bare 69 prosent har svart at de har fått tilbud om hjembesøk, og her burde det vært 100 prosent. I jordmortjenesten er utfordringen at vi ikke har kapasitet til å ta imot alle gravide, sier Teigen.

Høy svarprosent
Helsestasjonstjenesten scorer lavest på Kontakt og oppfølging (80). Jordmortjenesten scorer lavest på Veiledning med (81,5). Begge scorene er likevel over målkravet på 80 og en økning siden forrige undersøkelse i 2009.
Det var høy svarprosent på begge undersøkelsene. 909 brukere av helsestasjonstjenesten fikk tilbud om å bli med. 81,4 prosent svarte på undersøkelsen. Svarprosenten var lavest på Hillevåg helsestasjon med 71,3 prosent og høyest på Tasta helsestasjon med 90 prosent. 139 svarte på undersøkelsen om jordmortjenesten, det er 84,2 prosent og en dobling i forhold til undersøkelsen i 2009. Undersøkelsene ble gjennomført våren 2011.

 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen