Klart språk fra Stavanger kommune

Gjennom en omfattende språksatsing skal kommunen bli bedre på skriftlig dialog med innbyggere, folkevalgte og andre målgrupper.

- Som kommune ønsker vi å uttrykke oss klart og tydelig slik at folk forstår den informasjonen de mottar fra oss. Noen av brevene og dokumentene vi sender fra oss kan være vanskelige å forstå. Det vil vi gjøre noe med, sier kommunikasjonsdirektør Tone Grønning.

Kom med innspill!
Dersom du har eksempler på vanskelig eller utydelig språkbruk fra Stavanger kommune, hører vi gjerne fra deg. Send oss dette enten elektronisk på postmottak@stavanger.kommune.no eller i brev til Stavanger kommune, Kommunikasjon v/ Kristin H. Walstad, Postboks 8001, 4005 Stavanger.

Egen språkprofil
Til hjelp i språkarbeidet har kommunen fått utarbeidet en egen språkprofil. Den inneholder regler og retningslinjer for hvordan ansatte skal skrive klart og korrekt.
Profilen finner du her (blabar versjon)
Skriv ut pdf (735 kb)

Med “klart språk” menes et forståelig, tydelig, brukertilpasset og presist språk som sikrer at innbyggere i Stavanger kommune, brukere av kommunale tjenester, ansatte og andre får tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter, plikter og muligheter.

Profilen er utarbeidet etter de samme prinsippene som ligger til grunn for prosjektet Klarspråk i staten. Mer informasjon om prosjektet på http://www.sprakradet.no/klarsprak/

Profilen ble vedtatt i administrasjonsutvalget 16. oktober. Saken finner du her


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen