VOF er rask og nøyaktig

VOF (varsel om feil) er raskeste vei når innbyggere i Stavanger vil ha utbedret feil på kommunale veier, avløp og renovasjonen.

Hver fjerde feilmelding innbyggerne i Stavanger har varslet om i år, er kommet inn via den etablerte meldingstjenesten VOF.

Både for folk flest og kommunen betyr dette spart tid.

- Meldinger fra VOF går direkte til rett avdeling. Kartene vi bruker er alltid oppdaterte og nøyaktige. Dermed blir sakene behandlet raskere, forteller konsulent Håkon Yttri ved Servicetorget.

Han har de siste dagene mottatt et knippe feilmeldinger via en tjeneste som nylig dukket opp på nettet, fiksgatami.no.

Kartløsningen de bruker inneholder mangler, og Stavanger kommune må legge henvendelsene over i sitt eget system for at meldingene skal nå fram til de som utbedrer feilene. I tillegg blir det mer tungvindt å gi tilbakemeldinger.

- Den nye løsningen er sikkert fin for kommuner som ikke har en feilmeldingstjeneste fra før, men vårt budskap til innbyggerne i Stavanger er å bruke VOF. Da kan vi også hente ut rapporter som er gode verktøy til arbeidet med å forbedre tjenesten, sier Yttri.

Stavanger kommune har meldt ønske om at aktørene bak det alternative nettstedet loser feilmeldinger fra Stavanger videre til VOF, men har ennå ikke fått avklart spørsmålet.

Av 574 feilmeldinger som er kommet inn via VOF de siste 30 døgnene er hele 77 prosent løst. 19 prosent er under behandling og bare fire prosent er ennå ikke behandlet.

Kontakt for mer informasjon:
Ståle Madland Schjelderup, kommunikasjonsrådgiver. Mob 900 72 739.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen