Kommunalstyret for byutvikling (KBU)

Kommunalstyret for byutvikling er kommunens utvalg for by - og arealplanlegging.

Kommunalstyret behandler :

  • byggesaker
  • planer for utvikling av bolig-  og næringsområder
  • planer innen vei-, trafikk- og transportplanlegging

Se forøvrig reglementet for mer informasjon om utvalgets oppgaver og ansvar.

Kommunalstyret  består av 11 medlemmer og varamedlemmer valgt av bystyret. I nåværende periode (2015–2019) ledes styret av
leder Kari Raustein (uavhengig repr.).

Utvalget er folkevalgt organ for
kommunalavdeling for kultur og byutvikling. 


Til saksdokumenter/medlemsoversikt fra og med 2016
.

Til saksdokumenter/medlemsoversikt frem til og med 2015.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen