Budsjett og
handlings- og økonomiplan (HØP)

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplaner (HØP) og budsjett, vedtatt budsjett samt kortversjon av handlings- og økonomiplanen, presentasjon og tallbudsjettene.

Du trenger Adobe Acrobat Reader eller Foxit (begge er gratis) for å lese publikasjonene (pdf). Installer Acrobat Reader eller last ned Foxit

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015
Handlings- og økonomiplan 2015 - 2018
Kortversjon (pdf - 4 mb)
Kortversjon - blabar
Presentasjon (ppt - 4,2 mb)

Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014
Handlings- og økonomiplan 2014-2017: Blabar versjon Pdf
Kortversjon handlings- og økonomiplan 2014-2017:Blabar versjon  Pdf
Tilrettelagt kortversjon
Presentasjon av handlings- og økonomiplan 2014-2017: Powerpoint
Rådmannens budsjettforslag 2014  Pdf
Vedtatt budsjett 2014: Blabar versjon  PdfForslag til handlings- og økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013
Handlings- og økonomiplan 2013-2016: Blabar versjon Pdf
Kortversjon handlings- og økonomiplan 2013-2016: Blabar versjon Pdf
Presentasjon av handlings- og økonomiplan 2013-2016
Tallbudsjettet 2013: Blabar versjon Pdf
Vedtatt budsjett 2013

Forslag til handlings- og økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012
Handlings- og økonomiplan 2012-2015
Kortversjon handlings- og økonomiplan 2012-2015
Presentasjon av handlings- og økonomiplan 2012-2015
Tallbudsjettet 2012
Vedtatt budsjett 2012

Forslag til handlings- og økonomiplan 2011-2014 og budsjett 2011
Handlings- og økonomiplan 2011-2014
Korrigert side 14-15 i handlings- og økonomiplan
Kortversjon handlings- og økonomiplan 2011-2014
Presentasjon av handlings- og økonomiplanen 2011-2014
Tallbudsjettet 2011
Vedtatt budsjett 2011

Forslag til handlings- og økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010
Handlings- og økonomiplan 2010-2013
Kortversjon handlings- og økonomiplanen 2010-2013
Presentasjon av handlings- og økonomiplanen 2010-2013
Tallbudsjettet 2010
Vedtatt budsjett 2010

Forslag til handlings- og økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009
Kortversjon Handlings- og økonomiplanen 2009-2012
Presentasjon av Handlings- og økonomiplanen 2009-2012

Forslag til handlings- og økonomiplan 2008-2011 og budsjett 2008
Kortversjon handlings- og økonomiplanen 2008-2011
Presentasjon av handlings- og økonomiplanen 2008-2011


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen