Spørsmål og svar (FAQ)

Her samler vi de vanligste spørsmålene Servicetorget og sentralbordet mottar fra publikum primært om kommunale tjenester.

Feilmeldinger:

  • VOF-Varsle om feil - Melding om feil/skader/mangler ved kommunal infrastuktur (gater,vei, park, fortau, anlegg og forurensing.)
  • Lyse - Stavanger regionens elektrisitetsverk-  Melding om slukket gatelys, skjeve lyktestolper, strømbrudd  o.l. tlf 05973 eller bruk Lyses nettside "gatelys-weben" eller "Lyse app". Tidvis lar Lyse gatelysene stå på hele dagen for å kartlegge slukte lykter.
  • Vegvesen.no - Feil på riks- og fylkesveier og fortau langs disse meldes til tlf . 175

Beredskap:

Mye etterspurt:

Etterspurte kommunale tjenester:

Avgift, gebyrer og skatt

Barn, unge og skole

Barnevernet

Blanketter og søknadsskjema til kommunen

Brosjyrer

Bolig, bygg og eiendom

 Bolig - hjelp til å skaffe egen bolig og/eller  å beholde den

Bygg -  utleie av kommunale bygg og idrettsanlegg

Helse - Omsorg

 Helse     

Idrett og fritid    

Innsyn i offentlige dokumenter

Juridisk bistand

Stavanger kommune gir ikke juridiskbistand i sin alminnelighet, men hadde i flere år et prosjekt for
Justisdepartementet for å prøve ut en slik tjeneste. Dette er nå avsluttet. Noen få kan få Frirettshjelp. Kommune gir også gjeldsrådgiving.

Vi har her prøvd å lage en oversikt over steder du kan få noe gratis hjelp ved juridiske spørsmål. Flere advokatfirma gir også noe gratis hjelp.

Kultur

Politikk 

 Renovasjon

Trafikk og vei 

Økonomisk hjelp til ulike formål  (utenom til egen bolig)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen