Spørsmål og svar (FAQ)

Her samler vi de vanligste spørsmålene Servicetorget og sentralbordet mottar fra publikum primært om kommunale tjenester.

Feilmeldinger:

  • VOF-Varsle om feil - Melding om feil/skader/mangler ved kommunal infrastuktur (gater,vei, park, fortau, anlegg og forurensing.)
  • Lyse - Stavanger regionens elektrisitetsverk-  Melding om slukket gatelys, skjeve lyktestolper, strømbrudd  o.l. tlf 05973 eller bruk Lyses nettside "gatelys-weben" eller "Lyse app". Tidvis lar Lyse gatelysene stå på hele dagen for å kartlegge slukte lykter.
  • Vegvesen.no - Feil på riks- og fylkesveier og fortau langs disse meldes til tlf . 175

Beredskap:

Mye etterspurt:

Etterspurte kommunale tjenester:

Avgift, gebyrer og skatt

Barn, unge og skole

Barnevernet

Blanketter og søknadsskjema til kommunen

Brosjyrer

Bolig, bygg og eiendom

 Bolig - hjelp til å skaffe egen bolig og/eller  å beholde den

Bygg -  utleie av kommunale bygg og idrettsanlegg

Helse - Omsorg

 Helse     

Idrett og fritid    

Innsyn i offentlige dokumenter

Juridisk bistand

Kultur

Politikk 

 Renovasjon

Trafikk og vei 

Økonomisk hjelp til ulike formål  (utenom til egen bolig)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen