Barnas representant

Barnas representant skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag. Representanten skal påse at plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, ivaretas. Dette kan gjelde saker som bl.a. omhandler barns leke- og oppholdsarealer og skoleveier.

Barnas representant deltar som fast medlem i kommunens faste planutvalg (kommunalstyret for byutvikling). Representanten har tale- og forslagsrett, men ingen stemmerett.

Det er viktig å være oppmerksom på at barnerepresentanten ikke skal fungere som et lokalt barneombud, men konsentrere sin virksomhet rundt barn og unges interesser i arealplanleggingen.

Kontaktinformasjon
Svein Helland Sivertsen (Barn og Unge), Stavanger kommune, Ny Olavskleiv 6
Tlf: 51 91 28 97 Mob: 47 28 42 32.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen