Barnas representant

Barnas representant skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag. Representanten skal påse at plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, ivaretas. Dette kan gjelde saker som bl.a. omhandler barns leke- og oppholdsarealer og skoleveier.

Barnas representant deltar som fast medlem i kommunens faste planutvalg (kommunalstyret for byutvikling). Representanten har tale- og forslagsrett, men ingen stemmerett.

Det er viktig å være oppmerksom på at barnerepresentanten ikke skal fungere som et lokalt barneombud, men konsentrere sin virksomhet rundt barn og unges interesser i arealplanleggingen.

Kontaktinformasjon
Anne Brit Vestly (Barn og Unge), Stavanger kommune, Arne Rettedalsgate 12
Tlf: 51 50 77 73 Mob: 95 88 94 56.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen