EMbo Stavanger

EMbo Stavanger er en barneverninstitusjon for enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-18 år.

Oppholdet kan utvides til ungdommen fyller 20 år dersom det er behov for det. Ungdommene er frivillig plassert og kommer fra asylmottak eller omsorgssentre rundt om i Norge, hvor de har vært siden de kom til landet. Etter at oppholdstillatelsen er gitt, flytter ungdommene ut fra asylmottak til forskjellige kommuner.

Modell
Stavanger kommune har valgt en modell hvor ungdommene bor på institusjon med andre ungdommer i samme situasjon. Denne modellen sikrer ungdommene en veldig god oppfølgning og hjelp, med bl.a. bemanning på døgnbasis. En sikrer også svært god hjelp til hverdagen, samt hjelp etter de flytter ut.

Seks avdelinger
Institusjonen består av seks avdelinger med plass til inntil fem ungdommer på hver avdeling. Da avdelingene drives tilnærmet som et hjem, er de plassert rundt i Stavanger i vanlige boligfelt hvor en integreres i dagliglivet.

EMbo Stavanger
Besøksadresse:
Lervigsveien 16, 4014 Stavanger
e-post

------------

Stab:

Virksomhetsleder:
Lars Ådne Vadla
Telefon: 51 91 40 40 / 909 66 149
e-post

Nestleder:
Bente Ragnhild Berntsen
Telefon 51 91 40 37 / 920 10 474
e-post

Fagleder:
Hanne Visdal-Johnsen
Telefon 51 91 40 41 / 977 11 447
e-post

Konsulent 1:
Møyfrid Kirsten Malmei
Telefon 51 91 40 38 / 416 68 924
e-post

Konsulent 1:
Lillian T. Sande
Telefon 51 91 40 39 / 992 69 052
e-post

Avdelingene:
Avdeling Hundvåg
avdelingsleder Astrid Instanes
Telefon: 953 05 420
e-post

Avdeling Eiganes
avdelingsleder Maiken Saxeide Offerdal
Telefon: 415 25 265
e-post

Avdeling Tjensvoll
avdelingsleder Ann-Kristen Bækholt
Telefon: 952 02 594
e-post

Avdeling Hinna
avdelingsleder Wiggo Lian
Telefon: 975 06 168
e-post

Avdeling Hafrsfjord
avdelingsleder Malene Rosland Eldøy
telefon 414 09 824
e-post

Avdeling Gausel
avdelingsleder Sven Hatløy
telefon 920 68 212
e-post

Avdeling Stokka
Bodil Sværen
telefon 941 56 277
epost

Nyttige lenker: 
Flyktninghjelpen                   
Imdi    
Flyktningguiden        
Bufetat          
FHI   

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen