Bod og uthus

Krever bygging av en bod/uthus på egen eiendom byggesøknad?

Sjekk alltid reguleringsbestemmelsene som gjelder for området der du vil bygge. Hvis boden/uthuset plasseres 4 m fra nabogrenser, 1 m fra annen bygning på eiendommen, har areal på maks. 15 m², høyde inntil 3 m og gesimshøyde inntil 2,5 m, trenger en vanligvis ikke å sende byggesøknad (med mindre eiendommen ikke er underlagt formell vern gjennom spesialområde bevaring eller fredning).  Må ikke brukes til vanlig opphold.

Ta kontakt med Servicetorget hvis du er i tvil.

Mindre byggetiltak som ikke krever søknad.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen