Kart over Stavanger kommune

Interaktive kart over Stavanger kommune

  • Planer i Stavanger - her finner du plankart, bestemmelser, planbeskrivelser og illustrasjoner
  • Stavanger kommune - her finner du grunnlagsdata, planer, ortofoto, historiske kart

        Driftsmelding: Innsynsløsning er utviklet for bruk på PC. Den baserer seg på Microsoft sin Plugin, Silverlight. Apple eller Google har ikke støtte for denne i sine mobile enheter. Løsningen vil dermed ikke fungere på disse enhetene.

            Hvordan bruke kartet.

Kartbaser inneholder store datamengder og kan ta noen minutter å laste ned første gang du bruker den. Kartene er ikke juridisk bindende. 

Andre ikke-interaktive kart og karttjenester

Nyttige nett-kart for Norge:

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen