Kart over Stavanger kommune

Plankart for Stavanger kommune

Her finner du kart over reguleringsplaner og komuneplaner samt bestemmelser for disse. Løsningen fungerer ikke på mobile enheter. En brukerveildning til løsningen finner du her.

EbyggWeb
Forenklet kartløsning for smartkommunesamarbeidet. Denne løsningen har begrenset funksjonalitet men har data for alle kommunene i samarbeidet. For Stavanger kan man også her få opp planinformasjon og bestemmelser. På sikt skal denne løsningen kunne kobles mot kommunens arkiv og således gi en oversikt over status for pågående reguleringsplaner og byggesaker.

WebInnsyn
Avansert løsning for smartkommunesamarbeidet. Denne løsningen har mer utvidet funksjonalitet som f.eks. mulighet for å finne høyder på objekter og lage lengdeprofiler.

Kommunekart
Denne løsningen fra Norkart kan også lastes ned som en egen app i enten Google Play eller Appstore. 

 

Kjøp av kartdata fra Stavanger kommune

Situasjonskart (byggekart)

Digitale kartdata

 

Andre nyttige karttjenester

Norgeskart
Kartverkets frie digitale kartdata.

Seeiendom
Viser alle eiendommer i Norge, eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer.

Norgeibilder
Viser ortofoto (flyfoto) fra hele landet, også historiske bilder, og er et samarbeid mellom Kartverket, Statens vegvesen og Norsk institutt for skog og landskap.

Kartiskolen
Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.

Visveg
Ruteplanlegger fra Statens Vegvesen.

Norgei3D
3D kart for hele Norge. Løsning fra Norkart.

Turistkart for Stavangerregionen
Informasjon om Stavangerregionen.

 


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen