Kart over Stavanger kommune

Interaktive kart over Stavanger kommune

Kartbaser inneholder store datamengder og kan ta noen minutter å laste ned første gang du bruker den. Kartene er ikke juridisk bindende. 

Andre ikke-interaktive kart og karttjenester

Nyttige nett-kart for Norge:

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen