Mur/gjerde/hekk i nabogrense

Må det søkes om å sette opp dette?

Mur
Hvis muren fungerer som et gjerde mellom to eiendommer, følges samme regelverk som for gjerder. Er det en forstøtningsmur (som holder masser på plass) er denne søknadspliktig, jf. SAK10 § 4-1 pkt. c5.

Gjerde
I Stavanger er det tradisjon for tette gjerder mellom naboer på inntil 1,80 m. Sjekk alltid reguleringsplanen for området der det gjelder. Reguleringsplan kan du få på Servicetorget. Kontakt oss på e-post: servicetorget@stavanger.kommune.no eller telefon 04005. 

Hekk mellom naboer
Det er lovlig å ha hekk inntil 2 m mellom naboer. Sjekk alltid reguleringsplanen for området der det gjelder. Reguleringsplan kan du få på Servicetorget. Kontakt oss på e-post: servicetorget@stavanger.kommune.no eller telefon 04005.

Nabogrense
Må jeg få påvist nabogrensene?

Lover
Naboloven gjelder for hekk og trær mellom naboer. Grannegjerdeloven og plan- og bygningsloven gjelder for gjerde mellom naboer.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen