Nedgravde oljetanker

Hva gjør jeg med en nedgravd oljetank som ikke lenger er i bruk?

Nedgravde oljetanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp.

Tanker som ikke kan gjenbrukes uten fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving.

For mer informasjon ta kontakt med Brannvesenet på telefon 51 50 22 00 eller e-post: postmottak@brannsr.no.

Les mer om nedgravde oljetanker.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen