Høring reguleringsplan

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget.

Planene i listen under er behandlet i kommunalstyret for byutvikling (KBU) som har vedtatt å sende dem på høring og offentlig ettersyn. Kommunen annonserer i avisen og sender brev til alle som blir berørt av planen - dvs. grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner.

Frist for å sende inn merknader er vanligvis 6 uker. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Saksbehandler i kommunen vurderer også om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget. Planforslaget legges deretter fram for ny politisk behandling i KBU.
.
Planer som nå er på høring/offentlig ettersyn:

Plan 2604P, Klubbgata 9 - merknadsfrist 31.03.2017
.

Oversikt over nylig annonserte planer der høringsfristen er utløpt:

Plan 2502P, Marierogården
behandlet i møte 19. januar, sak 21/17

Plan 2584P, Anne Grimdalens vei
behandlet i møte 19. januar, sak 12/17

Plan 2611, stenging av Byhaugveien
behandlet i møte 15. desember 2016, sak 329/16

Plan 2610, stenging Agathe Backer Grøndahls vei
behandlet i møte 15. desember 2016, sak 328/16

Plan 2600, stenging av Jåttåveien,
behandlet i møte 15. desember 2016, sak 327/16

Plan 2595P, Kalhammaren øst
behandlet i møte 1. desember 2016, sak 309/16

Plan 2577P, felt BB1 og BB2, Atlanteren,
behandlet i møte 1. desember 2016, sak 308/16
.

Gjeldende reguleringsplaner

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen