Høring av planer

Etter at høringsfristen er gått ut, tar kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget.

Kommunen sender brev til alle som blir berørt av planen (grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner). Frist for å sende inn merknader til planforslaget er vanligvis 6 uker. 

Planer som nå er på høring/offentlig ettersyn:

Plan 2507, sykkelstamvei Schancheholen - Sørmarka - merknadsfrist 09.10.2015

Plan 2582P, felt 7.3 Husabøryggen - merknadsfrist 09.10.2015

Plan 2578P, felt 7.1 Husabøryggen - merknadsfrist 09.10.2015

Disposisjonsplan for Sørmarka - merknadsfrist 01.09.2015

Plan 2549P, felt C1 Forus (IKEA) - merknadsfrist 11.09.2015

Plan 2553P. Madlaveien 294 - merknadsfrist 04.09.2015

Plan 2536P, Jåttåveien 211 - merknadsfrist 04.09.2015

Plan 2596P, Kannikgata 22 og 24 - merknadsfrist 04.09.2015

Endring av veier Storhaug øst - merknadsfrist 01.09.2015

Plan 2424, Madla-Revheim - merknadsfrist 11.09.2015.

Plan 2560, boligområde på Åsen - merknadsfrist 11.09.2015

Plan 2552, Hindalsveien boligområde - merknadsfrist 04.09.2015

Plan 2499P, Paradis sør - merknadsfrist 30.08.2015

Plan 2538P, felt 7.2 Husabøryggen - merknadsfrist 28.08.2015

Plan 2541P, Jåttåvågen felt BK1 - merknadsfrist 28.08.2015

Plan 2516P, Klubbgata 1 og 3 - merknadsfrist 28.08.2015

Plan 2480, Forus øst - merknadsfrist 28.08.2015.

Planer som nylig har vært sendt på høring, men der merknadsfristen er utløpt, finner du via fanen arkiv høring reguleringsplan i venstremenyen.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Her kan du lese mer om hva en reguleringsplan er.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen