Høring reguleringsplan

Berørte parter (grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes om planforslagene ved brev, og gis en merknadsfrist på rundt seks uker for å uttale seg om planforslaget.

Planer som nå er på høring:

Plan 1767E, kollektivanlegg Vassbotn – merknadsfrist 01.07.2014.

Plan 2474P, Verksgata 38-42 – merknadsfrist 04.07.2014.

Plan 2236, E 39 dagsone Eiganes nord, tilleggsutredning om barn og unge – merknadsfrist 01.09.2014.

Plan 2518, Eiganes gravlund – merknadsfrist 12.09.2014

Plan 2475P, Vindmøllebakken – merknadsfrist 12.09.2014

Plan 2401P, Kongsteinsgata 22 m.m. – merknadsfrist 12.09.2014

Plan 2500P, Hillevågsveien 17 – merknadsfrist 12.09.2014

Plan 2521, Bjørn Farmanns gate 25 – merknadsfrist 12.09.2014

Plan 2478, svømmeanlegg Mosvangen – merknadsfrist 01.09.2014

Plan 2485P - Lervigbryggå - merknadsfrist 12.09.2014 

Planer som tidligere har vært sendt på høring finner via fanen arkiv høring reguleringsplan i venstremenyen.

Fullstendige sakslister og vedtak finner du på kommunalstyret for byutvikling. Søk på sak, eller møtedato. Velg Vis for å få tilgang til dokumenter eller vedtak.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen