Høring av planer

Etter at høringsfristen er gått ut, tar kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget.

Kommunen sender brev til alle som blir berørt av planen (grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner). Frist for å sende inn merknader til planforslaget er vanligvis 6 uker. 

Planer som nå er på høring:

Plan 2554P, Bergliveien 22, Hinna - merknadsfrist 29.05.2015

Planer som nylig har vært sendt på høring, men der merknadsfristen er utløpt, finner du via fanen arkiv høring reguleringsplan i venstremenyen.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Her kan du lese mer om hva en reguleringsplan er.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen