Høring av planer

Etter at høringsfristen er utløpt, tar kommunen stiling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget.

Berørte parter (grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes om planforslagene ved brev, og gis en merknadsfrist på rundt seks uker for å uttale seg om planforslaget.

Planer som nå er på høring:

Plan 2126, Buøy øst - merknadsfrist 05.12.2014

Plan 2522, Tastavarden barnehage og Tasta kirke - merknadsfrist 28.11,2014

Plan 2413 Nådlandsberget - merknadsfrist 21.11.2014

Plan 2480, Forus øst - merknadsfrist 14.11.2014

Plan 2514P, felt B1 Tastarusta - merknadsfrist 13.11.2014

Lokal forskrift gatenavn, adressering m.m. - merknadsfrist 12.11.2014

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 - merknadsfrist 07.11.2014

Plan 2342, Solåsveien-Auglendsdalen - merknadsfrist 07.11.2014

Plan 2534P, Husaberget 40 - merknadsfrist 31.10.2014

Plan 2501P, felt B11 Jåttå nord - merknadsfrist 31.10.2014

Plan 2366P, Dalsetveien 2C m. fl. - merknadsfrist 24.10.2014

Plan 2499P, Paradis sør - merknadsfrist 24.10.2014

Plan 2527, sykkelvei Krossbergveien-Randabergveien - merknadsfrist 24.10.2014

Planer som tidligere har vært sendt på høring finner du via fanen arkiv høring reguleringsplan i venstremenyen.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen