Høring av planer

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget.

Planene i listen under er behandlet i Kommunalstyret for byutvikling (KBU) som har vedtatt å sende dem på høring. Kommunen annonserer i avisen og sender brev til alle som blir berørt av planen - dvs. grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner.

Frist for å sende inn merknader er vanligvis 6 uker. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Etter at høringsfristen er gått ut tar saksbehandler i kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget. Planforslaget legges deretter fram for ny politisk behandling i KBU.

Planer som nå er på høring/offentlig ettersyn:

Plan 2602, stenging av Lindeveien - merknadsfrist 25.11.2016

Plan 2601, stenging av Eiganesveien - merknadsfrist 25.11.2016

Plan 2371E, mindre endring i plan 2371 - merknadsfrist 02.11.2016

Plan 2599P, Boganesveien 10, 12 og 14 - merknadsfrist 11.11.2016

Plan 2607P, Jåttå videregående skole - merknadsfrist 28.10.2016

Plan 2465P, Hillevågsveien 100 - merknadsfrist 28.10.2016

Plan 2596, Bussveien langs Foruskanalen fra kollektivbroen til Åsenvegen - merknadsfrist 27.10.2016

 

Oversikt over nylig annonserte planer der høringsfristen er utløpt:

Plan 129K, kommunedelplan for Stavanger sentrum - behandlet i kommunalutvalget 24. mai, sak 61/16

Plan 2510, universitetsområdet - behandlet 16. juni 2016, sak 148/16

Plan 2550P, Møldalhagen B8 og B9, behandlet 16. juni 2016, sak 151/16

Plan 2614 Vålandstårnet, utlagt etter sommerfullmakt

Plan 2570, Gauselveien 49, behandlet 16. juni 2016, sak 154/16

Plan 2567P, Nordbøgata 8, behandlet 16. juni 2016, sak 153/16

Plan 2525, brannstasjon i Schancheholen, behandlet 16. juni 2016, sak 152/16

Plan 2609P, felt N3 i Jåttåvågen, behandlet 16. juni 2016, sak 150/16

Plan 2511P, Sølyst, behandlet 16. juni 2016, sak 149/16

Plan 2575P, Kvalebergveien 31 - behandlet 2. juni 2016, sak 123/16

Plan 2583P, deler av Hestnesstranda - behandlet 2. juni 2016, sak 122/16

Plan 2556, Forusskogen 34 - behandlet 21. april 2016, sak 88/16

Plan 2528, Revheim kirke- behandlet 21. april 2016, sak 87/16

Plan 2580P, St. Svithuns gate 12 - behandlet 17. mars 2016, sak 73/16,

Plan 2594, Tanangergata 10 m. fl. - behandlet 3. mars 2016 - sak 63/16

Plan 2545, trafikksikkerhetstiltak i Breidablikkveien - behandlet 3. mars 2016 - sak 51/16

Plan 2590P, industrimuseene på Straen - behandlet 03.03.2016 - sak 50/16

Plan 2568, Eikeberget - behandlet 11.02.2016 - sak 31/16

 

Gjeldende reguleringsplaner

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen