Høring reguleringsplan

Berørte parter (grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes om planforslagene ved brev, og gis en merknadsfrist på rundt seks uker for å uttale seg om planforslaget.

Planer som nå er på høring:

Plan 2503P - Bruvikveien 22 - merknadsfrist 22. april 2014.

Plan 2419 - område ved Gandsveien - merknadsfrist 22. april 2014.

Plan 2439 - sykkelstamvei - merknadsfrist 9. mai 2014.

Plan 2478 - svømmeanlegg Mosvangen - merknadsfrist 9. mai 2014.

Plan 2471 - Stavanger kajakklubb - merknadsfrist 23. mai 2014.

Plan 2374P - Haugesundsgata 39-43 - merknadsfrist 30. mai 2014.

Plan 2490 – Hermetikkfagskolen og laboratoriet – merknadsfrist 6. juni 2014.

Planer som tidligere har vært sendt på høring finner via fanen arkiv høring reguleringsplan i venstremenyen.

Fullstendige sakslister og vedtak finner du på kommunalstyret for byutvikling. Søk på sak, eller møtedato. Velg Vis for å få tilgang til dokumenter eller vedtak.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen