Høring av planer

Før en plan vedtas skal berørte og andre interesserte ha mulighet for å uttale seg.

Kommunen annonserer i avisen og sender brev til alle som blir berørt av planen - dvs. grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner. 

Frist for å sende inn merknader til planforslaget er vanligvis 6 uker. 

Etter at høringsfristen er gått ut, tar kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget. Planen legges deretter fram for politisk behandling i kommunalstyret for byutvikling.

Planer som nå er på høring/offentlig ettersyn:

Plan 2556, Forusskogen 34 - merknadsfrist er 10.06.2016

Plan 2528, Revheim kirke - merknadsfrist er 10.06.2016

 

Oversikt over nylig annonserte planer der høringsfristen er utløpt:

Plan 2580P, St. Svithuns gate 12 - behandlet 17. mars 2016, sak 73/16,

Plan 2594, Tanangergata 10 m. fl. - behandlet 3. mars 2016 - sak 63/16

Plan 2545, trafikksikkerhetstiltak i Breidablikkveien - behandlet 3. mars 2016 - sak 51/16

Plan 2590P, industrimuseene på Straen - behandlet 03.03.2016 - sak 50/16

Plan 2568, Eikeberget - behandlet 11.02.2016 - sak 31/16

 

Gjeldende reguleringsplaner

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen