Høring av planer

Før en plan vedtas skal berørte og andre interesserte ha mulighet for å uttale seg.

Kommunen annonserer i avisen og sender brev til alle som blir berørt av planen - dvs. grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner. 

Frist for å sende inn merknader til planforslaget er vanligvis 6 uker. 

Etter at høringsfristen er gått ut, tar kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget. Planen legges deretter fram for politisk behandling i kommunalstyret for byutvikling.

Planer som nå er på høring/offentlig ettersyn:

Plan 2576P, Atlantic Hotel - merknadsfrist er 20.11.2015

Plan 2299, rv. 44 Gausel stasjon - Hans og Grete stien - merknadsfrist er 20.11.2015

Plan 2479, rv. 509, transportkorridor vest - merknadsfrist er 13.11.2015

Plan 2557P, Løkkeveien 97-99, Blidensol - merknadsfrist er 13.11.2015

Plan 2526P, Otto Olsens gate 9 - merknadsfrist er 13.11.2015

Plan 2502P, Marierogården m. fl. - merknadsfrist 13.11.2015

Plan 2540P, Birkelands gate 12 og Saudagata 5 - merknadsfrist er 30.10.2015

Plan 2344, fv. 44 mellom Diagonalen og Gausel stasjon - merknadsfrist 16.10.2015

Plan 2507, sykkelstamveg Schancheholen - Sørmarka - merknadsfrist 09.10.2015

Plan 2582P, felt 7.3 Husabøryggen - merknadsfrist 09.10.2015

Plan 2578P, felt 7.1 Husabøryggen - merknadsfrist 09.10.2015

Planer som nylig har vært sendt på høring, men der merknadsfristen er utløpt, finner du via fanen arkiv høring reguleringsplan i venstremenyen.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Her kan du lese mer om hva en reguleringsplan er.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen