Høring reguleringsplan

Berørte parter (grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes om planforslagene ved brev, og gis en merknadsfrist på rundt seks uker for å uttale seg om planforslaget.

Planer som nå er på høring:

Kommuneplan 2014-2029 - merknadsfrist 06.10.14

Plan 125K, parkering Forus – merknadsfrist 26.09.2014

Plan 2467, et område nord for Sandholmveien - merknadsfrist 17.10.2014

Plan 2472P, Sollandkvartalet, Pedersgata 116 m.fl. - merknadsfrist 17.10.2014

Plan 2482, Verven 4 - merknadsfrist 17.10.2014

Plan 2527, sykkelvei Krossbergveien-Randabergveien - merknadsfrist 24.10.2014

Plan 2366P, Dalsetveien 2C m. fl. - merknadsfrist 24.102014

Plan 2499P, Paradis sør - merknadsfrist 24.10.2014

Plan 2501P, felt B11 Jåttå nord - merknadsfrist 31.10.2014

Plan 2534P, Husaberget 40 - merknadsfrist 31.10.2014

Planer som tidligere har vært sendt på høring finner via fanen arkiv høring reguleringsplan i venstremenyen.

Fullstendige sakslister og vedtak finner du på kommunalstyret for byutvikling. Søk på sak, eller møtedato. Velg Vis for å få tilgang til dokumenter eller vedtak.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen