Høring av planer

Etter at høringsfristen er utløpt, tar kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget.

Berørte parter (grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes om planforslagene ved brev, og gis en merknadsfrist på rundt seks uker for å uttale seg om planforslaget.

Planer som nå er på høring:

Plan 2543P, Bybergstykket - merknadsfrist 10.04.2015

Plan 2318, Roaldsøy barnehage og friområde, alternativ 2 - merknadsfrist 27.03.2015

Plan 2505, omr. E39, Oscar Wistings gate m.m. - merknadsfrist 13.03.2015

Planer som tidligere har vært sendt på høring finner du via fanen arkiv høring reguleringsplan i venstremenyen.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen