Høring av planer

Etter at høringsfristen er gått ut, tar kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget.

Berørte parter (grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes om planforslagene ved brev, og gis en merknadsfrist på minimum seks uker for å uttale seg om planforslaget.

Planer som nå er på høring:

Plan 2554P, Bergliveien 22, Hinna - merknadsfrist 29.05.2015

Plan 2562, bomstasjon Randabergveien - merknadsfrist 22.05.2015

Plan 2561, bomstasjon Christian Bjellands gate - merknadsfrist 22.05.2015

Plan 2463P, Aurikkelstien 7 - merknadsfrist 15.05.2015

Plan 2539P, felt B1 Austbø - merknadsfrist 15.05.2015

Plan 2555, trafikkarealer langs fv. 44 - merknadsfrist 04.05.2015

Plan 2512P, Kvernevik lokalsenter - merknadsfrist 04.05.2015

Planer som nylig har vært sendt på høring, men der merknadsfristen er utløpt, finner du via fanen arkiv høring reguleringsplan i venstremenyen.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Her kan du lese mer om hva en reguleringsplan er.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen