Høring av planer

Etter at høringsfristen er utløpt, tar kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget.

Berørte parter (grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes om planforslagene ved brev, og gis en merknadsfrist på rundt seks uker for å uttale seg om planforslaget.

Planer som nå er på høring:

Revisjon av retningslinjer for rekkefølgetiltak i plan 116K, kommunedelplan for Paradis og Hillevåg - merknadsfrist 30.01.2015

Plan 129K, kommunedelplan Stavanger sentrum - merknadsfrist 16.01.2015

Plan 2476, gang- og sykkelvei fra Grannesveien til Nesbuveien - merknadsfrist 19.12.2014

Plan 2126, Buøy øst - merknadsfrist 05.12.2014

Plan 2522, Tastavarden barnehage og Tasta kirke - merknadsfrist 28.11,2014

Planer som tidligere har vært sendt på høring finner du via fanen arkiv høring reguleringsplan i venstremenyen.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen