Varsel om planoppstart

Innspill fra grunneiere og andre berørte eller interesserte kan være nyttige ved utforming av reguleringsplanen.

Varsel om planoppstart annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes ved brev. Frist for å komme med innspill er vanligvis 6 uker.

Disse planene er nå varslet:

Plan 2556P, Forusskogen 34 - merknadsfrist 12.12.2014

Plan 2555, trafikkarealer langs Vaulenveien - merknadsfrist 22.12.2014

Plan 2418, Misjonsmarka sør - merknadsfrist 05.12.2014

Plan 2547P, Søperigården - merknadsfrist 05.12.2014

Tidligere varslinger, hvor frist for å komme med innspill er utløpt, finnes du under fanen arkiv varsel planoppstart i menyen til venstre.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen