Varsel om planoppstart

Planoppstart annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes ved brev. Merknadsfrist er vanligvis 6 uker.

Planer som nå er på høring:

Plan 2544P, Verksgata 31 m.fl. – merknadsfrist 02.07.2014

Plan 2541P, Jåttåvågen felt BK1 – merknadsfrist 05.07.2014

Plan 2543P, Bybergstykket – merknadsfrist 18.07.2014

Plan 2535, transportkorridor vest – merknadsfrist 07.08.2014

Plan 2545, Breidablikkveien – merknadsfrist 15.08.2014

Plan 2548, Finntoppveien – merknadsfrist 12.09.2014

Tidligere varslinger, hvor merknadsfristen er utløpt, finnes du under fanen arkiv varsel planoppstart i menyen til venstre.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen