Varsel om planoppstart

Planoppstart annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes ved brev. Merknadsfrist er vanligvis 6 uker.

Planer som nå er på høring:

Plan 2531 – område ved Hinna Stadion – merknadsfrist 25. april 2014.

Plan 2530P – Sørmarkbakken – merknadsfrist 30. april 2014.

Plan 2366P – Dalsetveien 2 – merknadsfrist 12. mai 2014.

Plan 2533P – Øvre Stokkavei 22D – merknadsfrist 15. mai 2014.

Plan 2528 – Revheim kirke – merknadsfrist 23. mai 2014.

Plan 2534P – Husaberget 40 – merknadsfrist 27. mai 2014.

Tidligere varslinger, hvor merknadsfristen er utløpt, finnes du under fanen arkiv varsel planoppstart i menyen til venstre.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen