Varsel om planoppstart

Innspill fra grunneiere og andre berørte eller interesserte kan være nyttige ved utforming av reguleringsplanen.

Varsel om planoppstart annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) får eget brev. 

Disse planene er nå varslet:

Plan 2584P, Anne Grimdalens vei 1 - frist for innspill er 10.07.2015

Plan 2576P, Atlantic Hotel - frist for innspill er 24.06.2015

Plan 2583P, del av Hestnesstranda - frist for innspill er 24.06.2015

Plan 2550P, Møldalhagen - frist for innspill er 12.06.2015

Plan 2577P, felt BB1 og BB2 Atlanteren - frist for innspill er 09.06.2015

Plan 2578P, felt 7.1 Husabø - frist for innspill er 26.05.2015

Tidligere varslinger, hvor frist for å komme med innspill er utløpt, finnes du under fanen arkiv varsel planoppstart i menyen til venstre.

En oppdatert oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Her kan du lese mer om hva en reguleringsplan er.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen