Varsel om planoppstart

Innspill fra grunneiere og andre berørte eller interesserte kan være nyttige ved utforming av reguleringsplanen.

Varsel om planoppstart annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) får eget brev. 

Disse planene er nå varslet:

Plan 2586P, Selhundveien 1 - frist for innspill er 07.08.2015.

Plan 130K, IKDP Forus - frist for innspill 15.09.2015

Plan 2580, St. Svithuns gate 12 - frist for innspill 01.07.2015

Plan 2585P, Haugåsstubben 7 - frist for innspill 10.08.2015

Plan 2520P, Lagårdsveien 27-33A - frist for innspill er 01.08.2015

Plan 2579P, Tvedtkvartalet - frist for innspill er 28.09.2015

Plan 2584P, Anne Grimdalens vei 1 - frist for innspill er 10.07.2015

Tidligere varslinger, hvor frist for å komme med innspill er utløpt, finnes du under fanen arkiv varsel planoppstart i menyen til venstre.

En oppdatert oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Her kan du lese mer om hva en reguleringsplan er.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen