Varsel om planoppstart

Planoppstart annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes ved brev. Merknadsfrist er vanligvis 6 uker.

Planer som nå er på høring:

Plan 2538P, felt 7.2 og 7.3 Husabøryggen – merknadsfrist 26.09.2014

Plan 2549P, Forus næringspark felt C1 – merknadsfrist 26.09.2014

Plan 2332, vestre platå nord - merknadsfrist 03.10.2014

Plan 2552, Hindalsveien boligområde – merknadsfrist 10.10.2014

Plan 2524, kollektivanlegg langs Foruskanalen – merknadsfrist 10.10.2014

Plan 2551, E39 Smiene-Harestad - merknadsfrist 15.10.2014

Tidligere varslinger, hvor merknadsfristen er utløpt, finnes du under fanen arkiv varsel planoppstart i menyen til venstre.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen