Varsel om planoppstart

Innspill fra grunneiere og andre berørte eller interesserte kan være nyttig ved utforming av reguleringsplanen.

Når kommunen eller private forslagsstillere starter opp arbeid med en reguleringsplan skal Varsel om oppstart av planarbeid annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) får eget brev. Frist for å gi innspill er vanligvis seks uker. 

Vi ønsker innspill til disse reguleringsplanene:

Plan 2521P, Auglendsmyrå 11, 13 og 15 - frist for innspill er 10.06.2016

Plan 2618P, Zetlitzveien vest - frist for innspill er 20.05.2016

Plan 2620, Sandvikveien og del av Consul Sigval Bergesens vei - frist for innspill er 27.05.2016

Plan 2614, Vålandstårnet - frist for innspill er 13.05.2016

Plan 2617P, Hermetikken - frist for innspill er 09.05.2016

Plan 2615, Kuneset Hundvåg - frist for innspill er 02.05.2016


Planer som er varslet i 2016, men der frist for innspill er gått ut.

Plan 2613, krysset Tastamyrveien til ny Eskelandsvei, utarbeides av Stavanger kommune i samarbeid med Statens vegvesen

Plan 2408, tilbygg til Stavanger idrettshall, utarbeides av Alliance arkitekter
Kontaktperson er Charlotte Helleland, tlf 930 64 284 - ch@allark.no

Plan 2600, stenging Jåttåveien, utarbeides av Statens vegvesen
Kontaktperson er Irene Hegre, tlf 51 91 15 69 - irene.hegre@vegvesen.no

Plan 2601, stenging Eiganesveien, utarbeides av Statens vegvesen
Kontaktperson er Irene Hegre, tlf 51 91 15 69 - irene.hegre@vegvesen.no

Plan 2602, stenging Lindeveien, utarbeides av Statens vegvesen
Kontaktperson er Irene Hegre, tlf 51 91 15 69 - irene.hegre@vegvesen.no

Plan 2603P, Østerlide, utarbeides av Brandsberg-Dahls arkitekter
Kontaktperson er Per Christian Omvik, tlf 51 91 11 00 - pco@bda.no

Plan 2604P, Klubbgata 9, utarbeides av Brandsberg-Dahls arkitekter
Kontaktperson er Katrin Ehmann, tlf 51 91 11 00 - ke@bda.no

Plan 2605P, Kulimportkaien, utarbeides av Alliance arkitekter
Kontaktperson er Kirsten Welchemeyer, tlf 464 87 985 - kw@allarc

Plan 2606, Bussveien fra Stasjonsveien til Gauselvågen, med planprogram, utarbeides av Statens vegvesen
Kontaktperson er Richard Wigestrand, tlf 415 62 339 - richard.wigestrand@vegvesen.no

Plan 2607P, nybygg ved Jåttå videregående skole, utarbeides av Fortunen AS
Kontaktperson er Nils Johan Mannsåker, tlf 55 36 66 00 - nils@fortunen.no

Plan 2609P, felt N3 Jåttåvågen, utarbeides av Ede Biesel Arkitekter AS
Kontaktperson er Wilhelm Eder, tlf 476 78 575 - we@ederbiesel.no

Plan 2610, stenging Agathe Backer Grøndahls vei,  utarbeides av Statens vegvesen
kontaktperson er Irene Hegre, tlf 51 91 15 69 - irene.hegre@vegvesen.no

Plan 2611, stenging Byhaugveien,  utarbeides av Statens vegvesen
kontaktperson er Irene Hegre, tlf 51 91 15 69 - irene.hegre@vegvesen.no

Se alle vedtatte planer samlet

En oppdatert oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen