Varsel om planoppstart

Innspill fra grunneiere og andre berørte eller interesserte kan være nyttige ved utforming av reguleringsplanen.

Varsel om planoppstart annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) får eget brev. 

Områder hvor det er startet arbeid med reguleringsplan:

Plan 2589, gang- og sykkelfelt langs Dusavikveien - frist for innspill er 13.11.2015

Plan 2591P, felt H8 - Torgveien 25 m.fl. Hillevåg - frist for innspill er 10.11.2015

Plan 2590P, Industrimuseene på Straen - frist for innspill er 22.10.2015

Plan 2593, sykkelvei og fortau i Haugåsstubben - frist for innspill er 06.11.2015

Plan 2581, gangforbindelse Vaulenveien - Vaulakroken - frist for innspill er 02.10.2015

Tidligere varslinger, hvor frist for å komme med innspill er utløpt, finnes du under fanen arkiv varsel planoppstart i menyen til venstre.

En oppdatert oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Her kan du lese mer om hva en reguleringsplan er.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen