Varsel om planoppstart

Innspill fra grunneiere og andre berørte eller interesserte kan være nyttige ved utforming av reguleringsplanen.

Varsel om planoppstart annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) får eget brev. 

Områder hvor det er startet arbeid med reguleringsplan:

Plan 2544P, Verksgata 31 m. fl. - frist for innspill er 04.12.2015

Plan 2595P, Kalhammaren øst - frist for innspill er 04.12.2015

Plan 2525, brannstasjon ved Mosvatnet - frist for innspill er 04.12.2015

Plan 2597, brannstasjon i Lervig - frist for innspill er 04.12.2015

Plan 2598P, Adjunkt Hauglands gate 50 - frist for innspill er 03.12.2015

Tidligere varslinger, hvor frist for å komme med innspill er utløpt, finnes du under fanen arkiv varsel planoppstart i menyen til venstre.

En oppdatert oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Her kan du lese mer om hva en reguleringsplan er.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen