Varsel om planoppstart

Innspill fra grunneiere og andre berørte eller interesserte kan være nyttig ved utforming av reguleringsplanen.

Når kommunen eller private forslagsstillere starter opp arbeid med en reguleringsplan skal Varsel om oppstart av planarbeid annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) får eget brev. Frist for å gi innspill er vanligvis seks uker. 

Vi ønsker innspill til disse reguleringsplanene:

Plan 2622, Mariero - frist for innspill til planoppstart og høring av planprogram er 11.11.2016.

Bussveien på strekningen Sundekrossen-Stavanger sentrum-Hillevåg - frist for merknader til planprogram og innspill til varsel om oppstart av planarbeid er 01.11.2016.

Planer som er varslet i 2016, men der frist for innspill er gått ut.

Plan 2619, Åsen næringsområde. Parallelt med varsel om planoppstart ble forslag til planprogram (5 Mb) sendt på høring. Planforslaget utarbeides av Stavanger kommune. Servicetorget kan gi deg informasjon om planen, og eventuelt sette deg i kontakt med rett saksbehandler.

Plan 2616P, del av Madla bydelssenter. Planforslaget utarbeides av Alliance arkitekter AS. Kontaktperson er Charlotte Helleland, tlf. 930 64 284, e-post ch@allark.no.

Plan 2621P, Auglendsmyrå 11, 13 og 15. Planforslaget utarbeides av Eder Biesel Arkitekter AS. Kontaktperson er Wilhelm Eder, tlf. 476 78 575, e-post we@ederbiesel.no.

Plan 2620, Sandvikveien og del av Consul Sigval Bergesens vei. Planforslaget utarbeides av Stavanger kommune. Servicetorget kan gi deg informasjon om planen, og eventuelt sette deg i kontakt med rett saksbehandler.

Plan 2618P, Zetlitzveien vest. Planforslaget utarbeides av Alliance Arkitekter AS. Kontaktperson er Rune Stangeland, tlf 482 09 909 - rst@allark.no.

Plan 2614, Vålandstårnet. Planforslaget utarbeides av Haga og Grov. Kontaktpersoner er Hilde Haga, tlf 51 51 76 32 - hilde@hagagrov.no og Vigdis Åsnes, tlf 51 51 76 34 - vigdis@hagagrov.no

Plan 2617, Hermetikken. Planforslaget utarbeides av Brandsberg-Dahls Arkitekter AS. Kontaktperson er Per Christian Omvik, tlf 906 61 012 - pco@bda.no.

Plan 2615, Kuneset Hundvåg. Planforslaget utarbeides av Norconsult AS på vegne av Statens vegvesen. Kontaktperson er Pål Dannevig, tlf 472 64 477 - pal.dannevig@norconsult.com.

Plan 2613, krysset Tastamyrveien til ny Eskelandsvei. Planforslaget utarbeides av Stavanger kommune i samarbeid med Statens vegvesen

Plan 2408, tilbygg til Stavanger idrettshall. Planforslaget utarbeides av Alliance arkitekter. Kontaktperson er Charlotte Helleland, tlf 930 64 284 - ch@allark.no

Plan 2600, stenging Jåttåveien. Planforslaget utarbeides av Statens vegvesen. Kontaktperson er Irene Hegre, tlf 51 91 15 69 - irene.hegre@vegvesen.no

Plan 2601, stenging Eiganesveien. Planforslaget utarbeides av Statens vegvesen. Kontaktperson er Irene Hegre, tlf 51 91 15 69 - irene.hegre@vegvesen.no

Plan 2602, stenging Lindeveien. Planforslaget utarbeides av Statens vegvesen. Kontaktperson er Irene Hegre, tlf 51 91 15 69 - irene.hegre@vegvesen.no

Plan 2603P, Østerlide. Planforslaget utarbeides av Brandsberg-Dahls arkitekter. Kontaktperson er Per Christian Omvik, tlf 51 91 11 00 - pco@bda.no

Plan 2604P, Klubbgata 9. Planforslaget utarbeides av Brandsberg-Dahls arkitekter. Kontaktperson er Katrin Ehmann, tlf 51 91 11 00 - ke@bda.no

Plan 2605P, Kulimportkaien. Planforslaget utarbeides av Alliance arkitekter. Kontaktperson er Kirsten Welchemeyer, tlf 464 87 985 - kw@allarc

Plan 2606, Bussveien fra Stasjonsveien til Gauselvågen, med planprogram. Planforslaget utarbeides av Statens vegvesen. Kontaktperson er Richard Wigestrand, tlf 415 62 339 - richard.wigestrand@vegvesen.no

Plan 2607P, nybygg ved Jåttå videregående skole. Planforslaget utarbeides av Fortunen AS. Kontaktperson er Nils Johan Mannsåker, tlf 55 36 66 00 - nils@fortunen.no

Plan 2609P, felt N3 Jåttåvågen. Planforslaget utarbeides av Ede Biesel Arkitekter AS. Kontaktperson er Wilhelm Eder, tlf 476 78 575 - we@ederbiesel.no

Plan 2610, stenging Agathe Backer Grøndahls vei. Planforslaget utarbeides av Statens vegvesen. Kontaktperson er Irene Hegre, tlf 51 91 15 69 - irene.hegre@vegvesen.no

Plan 2611, stenging Byhaugveien. Planforslaget utarbeides av Statens vegvesen. Kontaktperson er Irene Hegre, tlf 51 91 15 69 - irene.hegre@vegvesen.no

Se alle vedtatte planer samlet

En oppdatert oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen