Varsel om planoppstart

Innspill fra grunneiere og andre berørte eller interesserte kan være nyttige ved utforming av reguleringsplanen.

Varsel om planoppstart annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes ved brev. Frist for å komme med innspill er vanligvis 6 uker.

Disse planene er nå varslet:

Plan 2568, Eikeberget - frist for innspill er 24.04.2015

Plan 2565, Vågedalen - frist for innspill er 24.04.2015

Plan 2299, fv.44 Gausel-Forus - frist for innspill er 27.04.2015

Plan 2575P, Kvalebergveien 31 - frist for innspill er 15.04.2015

Plan 2572P, Ugleveien - frist for innspill er 15.04.2015

Plan 2571P, felt C Forus øst - frist for innspill er 10.04.2015

Plan 2567P, Nordbøgata 8 - frist for innspill er 01.04.2015

Tidligere varslinger, hvor frist for å komme med innspill er utløpt, finnes du under fanen arkiv varsel planoppstart i menyen til venstre.

Her kan du lese mer om hva en reguleringsplan er.

En oppdatert oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen