Varsel om planoppstart

Innspill fra grunneiere og andre berørte eller interesserte kan være nyttige ved utforming av reguleringsplanen.

Varsel om planoppstart annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes ved brev. Frist for å komme med innspill er vanligvis 6 uker.

Disse planene er nå varslet:

Plan 2560, boligområde Åsen - merknadsfrist 06.02.2015

Plan 2562, bomstasjon fv. 446 Randabergveien - merknadsfrist 30.01.2015

Plan 2561, bomstasjon Christian Bjellands gate - merknadsfrist 30.01.2015

Tidligere varslinger, hvor frist for å komme med innspill er utløpt, finnes du under fanen arkiv varsel planoppstart i menyen til venstre.

En oppdatert oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen