Vedtatte arealplaner

Reguleringsplan vedtatt av bystyret eller kommunalstyret for byutvikling

Varsel om vedtatt plan annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) får eget brev.

Grunneiere og andre som er part i saken kan klage på vedtaket. Klagefrist er tre uker fra den dato varselet er mottatt.

Vedtatte planer som kan påklages:

Plan 2533P - Øvre Stokkavei 22

Plan 2531 - boliger og offentlig bebyggelse ved Hinna stadion

Plan 2463P, Aurikkelstien 7

Plan 2562, bomstasjon i Randabergveien

Plan 2561, bomstasjon i Christian Bjellands gate

Plan 2555, trafikkarealer i tilknytning til bussvei langs fv. 44, Vaulen

Juridiske opplysninger om klagerett

Annen informasjon:

Nylig vedtatt plan, hvor klagefristen er utløpt, finner du under fanen arkiv vedtatt reguleringsplan i venstremenyen.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Lurer du på hva en reguleringsplan er? 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen