Vedtatte arealplaner

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Vedtatte planer som kan påklages:

Plan 2326, Nore Sunde - klagefrist 19.11.2014

Plan 2471, Stavanger kajakklubb - klagefrist 12.11.2014

Plan 2409P, Kirkegata 2 - vedtaket kan ikke påklages

Plan 2493, Henrik Ibsens gate og Bjørnstjerne Bjørnsons gate - klagefrist 05.11.2014

Plan 2328P, Straensenteret og Ankerkvartalet - klagefrist 05.11.2014

Plan 2387P, Kalhammaren øst - klagefrist 29.10.2014

2372, Tjensvoll gravlund - klagefrist 29.10.2014

Planer som er vedtatt i 2014, hvor klagefristen er utløpt, finner du under fanen arkiv vedtatt reguleringsplan i venstremenyen.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen