Vedtatte arealplaner

Vedtatte planer som kan påklages:

Det er for tiden ingen vedtatte planer som kan påklages.

Vedtatte planer hvor klagefristen er utløpt, finner du under fanen arkiv vedtatt reguleringsplan i venstremenyen.

Sakslister og vedtak finnes på kommunens nettside under fanen politikk og demokrati – velg kommunalstyret for byutvikling eller bystyret. Søk på sak, eller møtedato. Velg Vis for å få tilgang til dokumenter eller vedtak.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen