Vedtatte arealplaner

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Vedtatte planer som kan påklages:

Plan 2521, Bjørn Farmanns gate 25  - klagefrist 04.02.2015

Plan 2478, svømmehall ved Mosvangen - klagefrist 23.01.2015

Planer som er vedtatt i 2014, hvor klagefristen er utløpt, finner du under fanen arkiv vedtatt reguleringsplan i venstremenyen.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen