Vedtatte arealplaner

Vedtatte planer som kan påklages:

Plan 2514P, felt B1 Tastarustå - klagefrist 15.04.2015

Plan 2439, sykkelstamvei Sørmarka-Forus - klagefrist 08.04.2015

Plan 2435P, Badehusgata 25 m.m. - klagefrist 08.04.2015

Plan 2342, Solåsveien, Auglendsdalen - klagefrist 01.04.2015

Plan 2126, Buøy øst - klagefrist 01.04.2015

Plan 2482, Verven 4 - klagefrist 25.03.2015

Planer som nylig er vedtatt, men hvor klagefristen er utløpt, finner du under fanen arkiv vedtatt reguleringsplan i venstremenyen.

Her kan du lese mer om hva en reguleringsplan er.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen