Vedtatte arealplaner

Vedtatte planer som kan påklages:

Plan 2482, Verven 4 - klagefrist 25.03.2015

Plan 2522, Tastavarden barnehage og Tasta kirke - klagefrist 04.03.2015

Plan 2501P, felt B11 i plan 2442, Jåttåvågen - klagefrist 04.03.2015

Plan 2374P, Haugesundsgata 39 - 43 - klagefrist 04.03.2015

Planer som nylig er vedtatt, men hvor klagefristen er utløpt, finner du under fanen arkiv vedtatt reguleringsplan i venstremenyen.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen