Vedtatte arealplaner

Reguleringsplan vedtatt av bystyret eller kommunalstyret for byutvikling

Varsel om vedtatt plan annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) får eget brev.

Grunneiere og andre som er part i saken kan klage på vedtaket. Klagefrist er tre uker fra den dato varselet er mottatt.

Vedtatte planer der vedtaket kan påklages:

Plan 2540P, Birkelands gate 12 og Saudagata 5

Plan 2536P, Jåttåveien 211

Plan 2553P, Madlaveien 294

Plan 2388, del av Hinna

Plan 2578P, felt 7.1 Husabøryggen

Plan 2543P, Bybergstykket

Plan 2318, Roaldsøy barnehage og friområde

Annen informasjon:

Juridiske opplysninger om klagerett

Nylig vedtatt plan, hvor klagefristen er utløpt, finner du under fanen arkiv vedtatt reguleringsplan i venstremenyen.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Lurer du på hva en reguleringsplan er? 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen