Vedtatte arealplaner

Reguleringsplan vedtatt av bystyret eller kommunalstyret for byutvikling

Varsel om vedtatt plan annonseres i avisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) får eget brev.

Grunneiere og andre som er part i saken kan klage på vedtaket. Klagefrist er tre uker fra den dato varselet er mottatt.

Nylig vedtatte planer:

Plan 2573, Thorsastraen

Plan 2556P, Forusskogen 34

Plan 2590P, industrimuseene på Straen

Plan 2581, gangforbindelse Vaulenveien - Vaulakroken

Plan 2549P, felt C1 Forus, IKEA-tomten

Plan 2609P, felt N3 i Jåttåvågen

Plan 2545, trafikksikringstiltak langs Breidablikkveien og Timoteiveien

Vil du klage på vedtaket?

Juridiske opplysninger om klagerett

Gjeldende regulering

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen