Vedtatte arealplaner

Vedtatte planer som kan påklages:

Plan 2422P, Gjerdeveien 111 - klagefrist 24.06.2015

Plan 2506P, felt E6 Tastarustå - klagefrist 17.06.2015

Plan 2534P, Husaberget 40 - klagefrist 17.06.2015

Plan 2419, Bruvikveien og Gandsveien - klagefrist 03.06.2015

Planer som nylig er vedtatt, men hvor klagefristen er utløpt, finner du under fanen arkiv vedtatt reguleringsplan i venstremenyen.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Her kan du lese mer om hva en reguleringsplan er.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen