Vindusskifting i Trehusbyen

I hus der det allerede er husmorvinduer, og hvor man ønsker å sette inn nye husmorvinduer i samme format, har Fylkesmannen sagt at dersom husmorvinduene er lovlig satt inn, så vil de kunne skiftes ut med nye av samme utseende uten byggesøknad. De rammes ikke av de estetiske retningslinjene for Trehusbyen.  Ellers er regelen at nye vinduer skal være slik de var da bygget ble oppført første gang. Se estetiske regningslinjer for Trehusbyen, eller bestill brosjyren ”Trehusbyen -8000 trehus og ditt”.

Mer om brosjyrer og publikasjoner.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen