Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010 -2022

kommunedelplanen_forsiden

 

Kommunedelplan for idrett,fysisk aktivitet og naturopplevelse

Kommunedelplanen er vedtatt av Stavanger bystyre 21. september 2009.

Planen er en langsiktig plan for utvikling og forvaltning av idrettsanlegg, friområder, parker, skolegårder, lekeplasser, nærmiljøanlegg og naturområder, kort sagt de fleste kommunale arenaer for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Planen er konsentrert om fire resultatområder:

  • Idrett
  • Parker, friområder og aktivitet
  • Uteanlegg ved kommunale institusjoner.
  • Biologisk mangfold og naturvern

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen