Kultur

Kulturavdelingen skal legge til rette for gode rammebetingelser for det eksisterende kulturlivet og samtidig stimulere til nyskapende kunst- og kulturvirksomhet.

Kulturavdelingen dekker sentrale administrative og koordinerende tjenester for byens kulturliv, herunder institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.

Innsats skjer konkret i form av tilskudd, initiering, koordinering, veiledning, kontakt med offentlige, private og frivillige instanser, samt andre former for tilrettelegging.

Kommunedelplan for kunst og kultur 2010 - 2017 er retningsgivende og førende for avdelingens arbeid og prioriteringer.

I menyen til venstre finner du en oversikt over ulike tilbud, tjenester og aktuell informasjon knyttet til kulturavdelingens arbeidsfelt. I høyre meny finner du kontaktinfo til avdelingens ansatte.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen