Næringsutvikling

Næringsavdelingen er administrativt kontaktpunkt for arbeidet med næringsutvikling i kommunen, og forbereder saker for næringspolitisk utvalg og formannskapet.

Stavanger Forum

Stavanger Forum

Næringsavdelingen forestår selvstendige utredninger og er kontaktpunkt mot næringslivet og næringspolitiske organisasjoner.

Det er et kjennetegn for Stavanger at det jobbes regionalt på mange områder, også næringspolitisk:

Greater Stavanger AS, http://www.greaterstavanger.com/

Region Stavanger BA (reiseliv), http://www.regionstavanger.com/

Forus Næringspark, http://www.forusnaeringspark.no/

Næringsforeningen i Stavanger-regionen, http://www.rosenkilden.no/

Etablerersenteret Skape, http://www.skape.no

 

Kommunens næringspolitikk er summen av kommunal og regional aktivitet, der strategisk næringsplan er et viktig fundament, http://www.greaterstavanger.com/Media2/Publikasjoner.

 

Om utviklingen av bysentrum samarbeider kommunen med næringslivet i selskapet Stavanger Sentrum AS (STAS), http://stavangersentrum.no/.

Konstituert næringssjef
Anna-Marie Antonius
tlf 51 50 87 09, 
mobil:  92 41 47 95, 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen