Prosjekter

Stavanger kommune jobber for å gjøre sin egen drift mer miljøvennlig, og samarbeider med andre organisasjoner om ulike miljøprosjekt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Stavanger er med i "Framtidens Byer", sammen med de 12 andre største kommunene i landet.

Kommunen har også omfattende kontakt med den store verden, blant annet gjennom prosjekt på områder som energi, klimagassreduksjon og internasjonal solidaritet. Stavanger kommune ønsker å dele sine erfaringer, lære av andre og knytte mellommenneskelige kontakter.

Her er en oversikt - klikk på lenkene for å få mer informasjon.

Lokale prosjekt:

Miljøsertifisering i Stavanger kommune

Lokal Agenda 21 i Stavanger

Nasjonale prosjekt:

Framtidens Byer

Internasjonale prosjekt:

Den europeiske mobilitetsuken

Vennskapsbysamarbeid med Nablus og Antsirabe

Verdens energibyer - WECP

Ordføreravtalen - Covenant of Mayors

Bilde av gjester fra Stavangers vennskapsby Antsirabe sammen med varaordfører Bjørg Tysdal Moe og miljøvernsjef Olav Stav, september 2011

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen