Energi og klima

Utslipp av klimagasser, dvs. CO2 og andre gasser som kan føre til global oppvarming, stammer i hovedsak fra transport og fra energibruk i bygninger i Stavanger.

Nesten 20 % av de lokale klimagassutslippene i Stavanger kommer fra oppvarming og kjøling i bygninger. Sammen med veitransport, som står for rundt 65 %, er dette de to store områdene vi må jobbe med for å redusere belastningen.

I menyen til venstre finner du noe informasjon og råd og tips til hva du selv kan gjøre med tanke på en mer klimavennlig energibruk.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen