Kommunale planer på høring

Stavanger kommune publiserer høringsdokumenter på nettsidene.

De elektroniske utgavene av saker på høring finner du under fanen Høringer på våre nettsider.  

Dersom du ønsker papirutgave av saker på høring, med alle vedlegg og tilleggsdokumenter, kan du henvende deg på på Servicetorget i Olav Kyrres gate 23.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen