Kommuneplan for 2010 - 2025

Her finner du informasjon om kommuneplanleggingen i Stavanger kommune.

Kommuneplanleggingen omfatter den overordnede planleggingen fra den langsiktige altomfattende samfunnsdelen til den mer kortsiktige handlings- og økonomiplanen.

Kommuneplanen ivaretar både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Kommuneplanen har en handlingsdel som angir hvordan planen følges opp de fire påfølgende år. Handlingsdelen revideres årlig. Økonomiplanen inngår i handlingsdelen.

Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan utarbeides for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen