Madla-Revheim, plan 2424

  • 5 km fra Stavanger sentrum, nær Madlakrossen bydelssenter, skal det med tiden bygges ca 4000 boliger. I tillegg skal det legges til rette for næringsbebyggelse og offentlige formål som skole, barnehage og sykehjem. Det skal også settes av plass til idrettsanlegg og lek, og en intern grønnstruktur som skal knyttes til friområder utenfor planområdet.

    Planen skal utformes med kort gangavstand fra boligen til kollektivtransport, skole, barnehage, sykehjem og grønne områder. I planarbeidet er «10-minuttersbyen» en overordnet strategi som skal bidra til optimale forhold for gående og syklende, redusert biltrafikk, samt danne grunnlaget for et attraktivt urbant bomiljø med høy livskvalitet.

    Mye forberedende arbeid er utført, og nå starter planarbeidet. Da lurer nok mange på hva slags type bebyggelse det blir, og hvor skal den ligge? Blir det fotballbaner, tennisbaner eller sykkelløyper i området? Når begynner de å bygge? Er dette en plass jeg vil bo?

    Stavanger kommune inviterte konsulentteam til deltakelse i parallelloppdrag for utforming av områdeplan for Madla-Revheim. 33 team meldte sin interesse, og fire team ble plukket ut. Resultatet er fire forskjellige, men veldig spennende forslag. Alle forslagene vises på utstillingen i Kulturbanken fra 23. april til 10. mai.

Madlast%c3%b8%20mot%20nord%c3%b8st%20forsidebilde

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen