Legat, skjema og søknader

Alfabetisk oversikt over elektroniske søknadsskjema og blanketter til nedlasting

På denne siden finner du alle skjema, søknader og blanketter samlet.
Du kan også navigere etter tema ved å klikke på kategoriene i venstre meny.

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. Æ
 28. Ø
 29. Å
 30. #
 1. A

  Alkohol og servering
  Arrangement
  Arrangement på utendørs idrettsanlegg
  Avvikssøknad - veinorm
 2. B

  Barn, unge og familie
  Barne- og ungdomssekretær, tilskudd
  Barnehagesøknad
  Barnevern - rapport fra tilsynsperson
  Begjæring om oppdeling i eierseksjon/reseksjonering
  Bertha Berg født Randulffs legat
  Bolig - søknad om kommunal utleiebolig
  Bolig, bygg og eiendom
  Bostøtte - Husbanken
  Bostøtte - kommunal
  Bydelsutvalgenes tilskuddsmidler
  Byggesak - bestill situasjonskart [E]
  Byggesaksblanketter
  Byggsøk - avstandserklæring
  Byggsøk [E]
 3. D

  Dagstur for eldre
  Driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid
 4. E

  Egenerklæring om konsesjonsfrihet
  Eiendomsopplysninger
  Elevpermisjon
  Erklæring om felles solidarisk ansvar
  Erklæring om rett til å legge vann- og avløpsledninger
  E-skjema [E]
 5. F

  Ferdigmelding
  Ferdigmelding/ utkobling av slamavskillere
  Folketoget - søknad om deltakelse
  Fysio- og ergoterapi
 6. G

  Gravetillatelse
 7. H

  Helse- og omsorgstjenester
  Helse og sosial
  Henvendelse vedrørende sansetap
  Henvisning til PP-tjenesten
  Hildur og Arthur Gjerdes legat
  Hjemmehjelp - skjema for bytte av leverandør
  Hjemmehjelp - valg av leverandør
  Husbankens bostøtte [E]
 8. I

  Idrett - Administrativ stilling - tilskudd [E]
  Idrett - Anleggstilskudd [E]
  Idrett - arrangement utendørs idrettsanlegg
  Idrett - leie av idrettsanlegg
  Idrett - salg og reklamerettigheter [E]
  Idrett - støtte til større idrettsarrangement [E]
  Introduksjonsordning for flyktninger
 9. J

  Johannes og Enny Johnsens fond
 10. K

  Kartdata
  Kommunal bolig
  Kommunal bostøtte
  Konsesjon - erverv av fast eiendom
  Korttidsopphold i Spania
  Kultur, idrett og fritid
 11. L

  Ledsagerbevis
  Legat og stipend
  Legatet til Stavanger bys vel
  Legathåndboken
  Legionella
  Lilly og Jacob Jacobsens legat
 12. M

  Marie og Bjarne Rees fond til utdanning
  Melding om installasjon av fyringsanlegg for fast brensel
  Montering av pumpekum
 13. N

  Naboliste
 14. O

  Omsorgsbolig
  Oppløsning av sameie
  Overlevering av anlegg til registrering i ISY Park
 15. R

  Registrere vannmåler
  Registrering av nye og eksisterende fettutskillere
  Rekvisisjon av oppmålingsforretning
  Renovasjon - bestille avfallsbeholder[E]
  Renovasjon - større beholder (fritak)[E]
  Renovasjon - trilletjeneste[E]
  Rørleggermelding
 16. S

  Sammenslåing av tilnglyste matrikkelenheter
  Servering og skjenking
  SFO
  Skjøte
  Skole og utdanning
  Skolelokaler
  Sosialhjelp
  Sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte familier og enslige i Stavanger
  Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn
  Spesialundervisning for voksne, søknad
  Startlån [E]
  Startpakke for regulerings-/bebyggelsesplan
  Stavanger Arbeidsskoles legat til lærlinger og til støtte til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter
  Stimuleringstilskudd innen park, nærmiljø, natur og friluftsliv
  Søk om innsyn
  Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann
  Søknad om ansvarsrett for sanitæranlegg
  Søknad om utslipp av mindre avløpsanlegg
 17. T

  Tilskudd fra eldrerådet
  Tilskudd til etablering [E]
  Tilskudd til tilpasning [E]
  Trefelling og rydding i vegetasjon
 18. U

  Utdanningslegatet for studerende ungdom og voksne i Stavanger
  Uteservering
 19. V

  Varsle om feil (VOF)
  Vei, vann og graving

Kontakt oss 51 50 70 90

Varsle om feil

Slokte gatelys? Meld fra!

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen