Legat, skjema og søknader

Alfabetisk oversikt over elektroniske søknadsskjema og blanketter til nedlasting

På denne siden finner du alle skjema, søknader og blanketter samlet.
Du kan også navigere etter tema ved å klikke på kategoriene i venstre meny.

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. Æ
 28. Ø
 29. Å
 30. #
 1. A

  Alkohol og servering
  Arrangement
  Arrangement på utendørs idrettsanlegg
  Avvikssøknad - veinorm
 2. B

  Barn, unge og familie
  Barne- og ungdomssekretær
  Barnehagesøknad
  Barnevern - tilsynsførerrapport
  Begjæring om oppdeling i eierseksjon/reseksjonering
  Bertha Berg født Randulffs legat
  Bolig - fornying av boligsøknad/ leiekontrakt
  Bolig, bygg og eiendom
  Bydelsutvalgenes tilskuddsmidler
  Byggesak - bestille situasjonskart
  Byggesaksblanketter
  Byggsøk - avstandserklæring
  Byggsøk [E]
 3. D

  Dagstur for eldre
  Driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid
 4. E

  Egenerklæring om konsesjonsfrihet
  Eiendomsopplysninger
  Elevpermisjon
  Erklæring om felles solidarisk ansvar
  Erklæring om rett til å legge vann- og avløpsledninger
  E-skjema [E]
 5. F

  Ferdigmelding
  Ferdigmelding/ utkobling av slamavskillere
  Folketoget - søknad om deltakelse
  Fysio- og ergoterapi
 6. G

  Gjerdes legat
  Gravetillatelse
 7. H

  Helse- og omsorgstjenester
  Helse og sosial
  Henvendelse vedrørende sansetap
  Henvisning til PP-tjenesten
  Hjemmehjelp - skjema for bytte av leverandør
  Hjemmehjelp - valg av leverandør
 8. I

  Idrett - Administrativ stilling - tilskudd [E]
  Idrett - Anleggstilskudd [E]
  Idrett - arrangement utendørs idrettsanlegg
  Idrett - leie av idrettsanlegg
  Idrett - salg og reklamerettigheter [E]
  Idrett - støtte til større idrettsarrangement [E]
  Introduksjonsordning for flyktninger
 9. J

  Johannes og Enny Johnsens fond til utdanning
 10. K

  Kartdata
  Kommunal bostøtte
  Kommunalt utbedringslån
  Kommunalteknisk avfallsnorm
  Konsesjon - erverv av fast eiendom
  Kortidsopphold i Spania
  Kultur, idrett og fritid
 11. L

  Ledsagerbevis
  Legat og stipend
  Legat til lærlinger og deltakere i fritidsaktiviteter
  Legatet til Stavanger bys vel
  Legathåndboken
  Legionella
  Lilly og Jacob Jacobsens legat
 12. M

  Marie og Bjarne Rees fond til utdanning
  Melding om installasjon av fyringsanlegg for fast brensel
  Montering av pumpekum
 13. N

  Naboliste
 14. O

  Oppløsning av sameie
 15. P

  Privat lekeplass - søknad om tilskudd
 16. R

  Registrere vannmåler
  Registrering av nye og eksisterende fettutskillere
  Rekvisisjon av kartforretning
  Renovasjon - bestille avfallsbeholder[E]
  Renovasjon - større beholder (fritak)
  Renovasjon - trilletjeneste
  Rørleggermelding
 17. S

  Salgsbevilling - alkoholholdige drikker
  Sammenslåing av tilnglyste matrikkelenheter
  Servering - utvidelse av eksisterende bevilling for en enkelt anledning
  Servering og skjenking, godkjenning av ny styrer/ stedfortreder
  Serveringsbevilling
  Serveringsbevilling - godkjenning av ny styrer
  Serveringsbevilling og skjenkebevilling
  SFO
  Skjenkebevilling - ambulerende
  Skjenkebevilling for en enkelt anledning
  Skjøte
  Skole og utdanning
  Skolelokaler
  Sosialhjelp
  Sosiallegat
  Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn
  Spesialundervisning for voksne, søknad
  Startlån
  Startpakke for regulerings-/bebyggelsesplan
  Statlig bostøtte [E]
  Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann
  Søknad om ansvarsrett for sanitæranlegg
  Søknad om kommunal bolig
  Søknad om kommunal bolig
  Søknad om utslipp av mindre avløpsanlegg
 18. T

  Tilskudd fra eldrerådet
  Tilskudd til kor, korps og kulturorganisasjoner
  Trefelling
 19. U

  Utdanningslegat
  Uteservering
 20. V

  Vei, vann og graving

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen