Skole og utdanning

  • Stavanger har 41 skoler med  rundt 14.500 elever fordelt på 26 barneskoler, ti ungdomsskoler og fem 1-10 skoler.
    I tillegg har vi Lundsvågen naturskole, Johannes Læringssenter, Stavanger kulturskole og Lenden skole og ressurssenter som gir tilbud til elever med psykiske lidelser og psykososiale vansker.
    Auglend skole har tilbud om undervisning tilpasset hørselshemmede.

V%c3%a5land_skole_klasseromsituasjon_bredde4

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen