Gratis leksehjelp i Stavanger kommune

Alle skolene i Stavanger kommune har et tilbud om gratis leksehjelp til elevene på 1.- 4. årstrinn.

Tilbudet er gratis og frivillig. De ulike skolene kan organisere og innrette tilbudet noe ulikt. Følgende føringer er gitt for organiseringen:

  1. Skolen bestemmer når på dagen de tilbyr leksehjelp.
  2. Skolen bestemmer om det skal være pause mellom ordinær undervisning og leksehjelp.
  3. Skolen bestemmer om leksehjelpen organiseres i 30 minutters enheter, eller i lengre eller kortere økter.
  4. Skolen bestemmer om alle elevene på 1. – 4. årstrinn har tilbud om 2 klokketimer leksehjelp per uke, eller om de eldste får flere timer og de yngste færre. Alle trinn skal sikres minst 1 time leksehjelp i uken, totalt 8 klokketimer i løpet av 1. - 4. årstrinn.
  5. Påmeldingen til leksehjelp er bindende for ett semester.

 Ta kontakt med den enkelte skole for mer informasjon om hvordan leksehjelpen organiseres lokalt. Informasjon om leksehjelp er blant annet tema på Foreldreskolen, som er et tilbud til alle foreldre med nye 1.trinnselever. 

(Oppdatert 9. august 2011)   

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen