Johannes læringssenter

Johannes Læringssenter gir opplæring i samsvar med lover og forskrifter til nyankomne flyktninger og innvandrere (barn og voksne) og til voksne som har behov en fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader. Senteret er også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn eller hørsel.

Senteret dekker følgende områder: - Førskole: barnehage med tre avdelinger, base for tospråklige assistenter, veiledningsteam.

- Grunnskole: innføringsbase 1-7 årstrinn, base for tilpasset opplæring 1-7 årstrinn, 1-4 årstrinn, 5-7 årstrinn, base for tospråklige lærere, rådgiverteam.

- Voksenopplæring: introduksjonsprogram for flyktninger, norskopplæring for innvandrere, spesialundervisning, grunnskole for voksne (1-10 årstrinn), rådgivningskontor for hørselshemmede, fagkonsulenter innen hørsel og syn, datahjelp.

Johannes læringssenter har egne nettsider. Her finner du informasjon om:

Kontakt oss
- besøksadresse: Haugesundsgata 27, 4014 Stavanger
- postadresse: Postboks 1576 Kjelvene, 4093 Stavanger
- telefon 51 50 66 00
- e-post: post@johannesls.no
- internett: Johannes læringssenter

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen