Kommunalt foreldreutvalg

KFU målbærer og ivaretar foreldrenes interesser og synspunkter overfor politikere og skoleadministrasjon, har direkte kontakt med Foreldrerådenes arbeidsutvalg ved skolene i kommunen, holder samlinger for erfarings­utveksling og opplæring av klassekontakt

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen