PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage og skole.

PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole gjennom kurs og nettverk/konsultasjoner til de ansatte.

Fagpersonerene i PPT har fagbakgrunn som psykolog, pedagogisk-psykologisk rådgiver, logoped, spesialpedagog, synspedagog, audiopedagog og sosionom. PPT har eget henvisningsskjema.

 

 

Handlingsplan 2015 - 2018

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen