Friplass/redusert egenbetaling

Det er anledning til å søke om friplass eller moderasjon for familier med lav inntekt. Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

Det kan også søkes om redusert avgift for barn med 100%-plass på samme måte som ved friplass. De som tilfredsstiller kravene til friplass vil derfor kunne få redusert avgiften på 100%-plass fra kr. 31.572,- til kr 9.600,-.

Tabellen under viser de ulike inntektsgrenser i forhold til familiens/husstandens størrelse: 

 

Antall voksne

Antall barn

Inntektsgrense (brutto)

1

1

233.296,-

1

2

335.304,-

1

3

419.130,-

1

4

502.956,-

1

5

586.782,-

 

 

 

Antall voksne

Antall barn

Inntektsgrense (brutto)

2

1

419.130,-

2

2

502.956,-

2

3

586.782,-

2

4

670.608,-

2

5

754.434,-

  

Er familiens bruttoinntekt under grensen, søkes det om friplass eller moderasjon på eget søknadsskjema. Skjema finnes under, og ved den enkelte skole.

Søknadsskjema friplass/redusert betaling SFO

Oppdatert 8. august 2014

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen