Søk i hypernet SFO

Her finner du søknadsskjema og priser for SFO i Stavanger-skolene.

Priser for skolefritidsordningen i Stavanger kommune per 1. januar 2014:

Vår 2014 - 1.1. - 30.6
100 % plass - 2.531 kroner per måned
60 % plass – 1.761 kroner per måned

Høst 2014 - 1.8. - 31.12.
100 % plass - 2.631 kroner per måned 
60 % plass – 1.831 kroner per måned

Det innrømmes 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn. Moderasjon beregnes av laveste plass-størrelse.
SFO har åpent 11 måneder per skoleår, f.o.m august t.o.m. juni. Det er 11 betalingsterminer.

Prisene ligger også inne i selve søknadsskjemaet.

Det kan bli foretatt mindre justeringer av foreldrebetalingen gjennom bystyrevedtak i mai.

Hypernet

Informasjonsbrosjyre SFO

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen