Videregående opplæring

De videregående skolene sorterer inn under Rogaland fylkeskommune. Fylkeskommunens opplæringsavdeling har ansvar for 32 videregående skoler og 2 skolesentre og for fagopplæring i mer enn 1500 lærebedrifter med over 4000 lærlinger.

Lenke til videregående skoler

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen