Tjenester A – Å

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. Æ
 28. Ø
 29. Å
 30. #
 1. A

  A.B.C. gata
  Adopsjon
  Adresse
  Adressebøker
  Aktiviteter
  Aktiviteter på Kulturaktiviteten
  Aktiviteter på Madlatun
  Aktiviteter på Verket
  Aktivitetesplan
  Aktivitets og treningskatalog
  Aktivitetsavdelingen
  Aktivitetsavdelingen
  Aktivitetshuset
  Aktivitetskofferten
  Aktivitetskonkurranse
  Aktivitetsoversikt
  Aktivitetssenter
  Aktivitetstilbud - noe for enhver smak!
  Aktivitetstilskudd
  Aktuelle saker
  Aktuelle skjema
  Aktuelt
  Aktuelt
  Aktuelt
  Aktuelt
  Aktuelt
  Aktuelt
  Aktuelt
  Aktuelt
  Aktuelt
  Aktuelt
  Aktuelt
  Aktuelt
  Aktuelt
  Aktuelt for treningskontakter
  Aktuelt og nyheter
  Alder på avløpsnettet
  Alders- og sykehjem
  Alders- og sykehjem
  Aldershjem
  Alkohol og servering
  Alkohol og servering
  Alkoholvaner
  Alle kan bidra!
  Allmennlegeutvalget
  Almenningsgata
  Ambulerende bevilling
  Analyser
  Andre byggeprosjekter
  Andre fakturaposter for renovasjon
  Andre seksjoner
  Andre tilbud
  Anleggsarbeid i Gamle Randabergveien og Kornblomstveien
  Anleggsarbeid ved Sverdrups gate
  Anna Backe
  Anna M. Hansen
  Annekset
  Ansatte
  Ansvar for flere kommuner
  Ansvar og oppgaver
  A-ordningen
  Apropos - nyhetsavis
  Arbeidsgiver
  Arbeidsgiveravgift
  Arbeidsgiverkontroll
  Arbeidsprogram 2014
  Arbeidstrening
  Arbeidstrening
  Arealgrunnlag for eiendomskatt og vann- og avløpsgebyr
  Arkitekt Lars Storhaug
  Arkitekt Lars Storhaug
  Arkitekt Michael Slettebø
  Arkitekt Michael Slettebø
  Arkitekt Sigrid Buch
  Arkitekt Sigrid Buch
  Arkiv
  Arkiv aktuelt Idrett og fritid
  Arkiv Glimt og Hint
  Arkiv høring reguleringsplan
  Arkiv nyheter vei,trafikk,graving
  Arkiv varsel planoppstart
  Arkiv vedtatt reguleringsplan
  Arkiv: Planhøringer 2010
  Arkiv: Planhøringer 2011
  Arkiv: Planhøringer 2012
  Arkiv: Planhøringer 2013
  Arkiv: Planhøringer 2014
  Arkiv: Varsel planoppstart 2010
  Arkiv: Varsel planoppstart 2011
  Arkiv: Varsel planoppstart 2012
  Arkiv: Varsel planoppstart 2013
  Arkiv: Varsel planoppstart 2014
  Arkiv: Vedtatte planer 2010
  Arkiv: Vedtatte planer 2011
  Arkiv: Vedtatte planer 2012
  Arkiv: Vedtatte planer 2013
  Arkiv: Vedtatte planer 2014
  Arkivering av personopplysninger
  Arne Rettedals gate
  Arne, Trude, Pia og Tuva
  Arrangement
  Arrangement på utendørs idrettsanlegg
  Arrangører
  Arve Andersen
  Asberger syndrom
  Asbjørn Klosters gate
  Asbjørnsens gate
  Atlanteren
  Auglendsdalen
  Austbø
  Austbø skole
  Austbøturen (22)
  Austre Åmøyturen (49)
  Austre-Åmøy
  Avaldsnesgata
  Avdeling 1
  Avdeling 2
  Avdelingene
  Avdelingene
  Avdelingene våre
  Avdelinger
  Avfallsbeholdere
  Avgift, gebyr og skatt
  Avgift, gebyr og skatt
  Avgifter for parkering i Stavanger sentrum
  Avlastning
  Avlastning
  Avlastning
  Avlastning og støtte
  Avlastningsboliger
  Avlastningsboliger - serviceerklæring
  Avlevering
  Avløpshåndtering
  Avsluttede prosjekter
  Avtaledokument og betingelser
  Avtalefysioterapeuter
  Avvikssøknad - veinorm
 2. B

  Badedammen
  Badehusgata
  Badevannskvalitet
  Badevannskvalitet
  Bading og badeplasser
  Bakgården aktivitetsverksted
  Banevigsgata
  Barn
  Barn og ungdom med fysisk funksjonsnedsettelse-AVF
  Barn og unge som pårørende
  Barn, ungdom og familie
  Barn, unge og familie
  Barn, unge og familie
  Barn, unge og familie
  Barnas representant
  Barne- og ungdomsbolig
  Barne- og ungdomssekretær
  Barnehage
  Barnehage / SFO
  Barnehagene i Stavanger
  Barnehageopptak
  Barnehageopptaket 2014
  Barnehage-oversikt
  Barnehagepriser
  Barnehager
  Barnehagesøknad
  Barnehagesøknad
  Barnevern - tilsynsførerrapport
  Barnevern og familievern
  Barnevernsinstutisjon
  Barneverntjenesten
  Beboerråd
  Bebyggelsesplan
  Bedriftsarkiver
  Begjæring om oppdeling i eierseksjon/reseksjonering
  Begravelsespriser
  Behandling og trening
  Bekymringsmelding
  Bekymringstegn
  Beliggenhet
  Beregning av tilskudd
  Bergeland Bydelssenter
  Berggylt bofellesskap
  Bergåstjern - bilder
  Bergåstjern sykehjem
  Bertha Berg født Randulffs legat
  Bertha Bergs gate
  Bestill byggekart
  Bestille/avbestille avfallsbeholdere
  Besøk hagen
  Besøk på lesesalen
  Besøkshjem som hjelpetiltak
  Betaling
  Betalingskort for innebtaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  Betjente gjenvinningsstasjoner
  Biblioteket
  Bildekarusell barn og unge
  Bildekarusell for 52 turer
  Bildekarusell for barnehage
  Bildekarusell for bolig, bygg og eiendom
  Bildekarusell for kultur, idrett og fritid
  Bildekarusell for tilbud og tjenester
  Bildekarusell for vei, trafikk og graving
  Bildekarusell Helse og sosial
  Bildekarusell skole og utdanning
  Bildekarusell_omsorg og sosial
  Bilder fra Miljøsøndag 2013
  Bilkollektivet - biler på deling
  Billettpriser svømmehaller
  Bind 1: Biskopby og borgerby - frå opphavet til 1815
  Bind 2: Sild og seil, 1815-1890
  Bind 3: Industribyen, 1890-1965
  Bind 4: Oljebyen, 1965-2010
  Biogass som drivstoff
  Biologisk mangfold i Stavanger
  Biologisk mangfold i Stavanger
  Bioposer og ekstrasekker
  Bjergsted
  Bjørn Farmannsgate
  Bjørnøygata 11
  Bjørnøygata 11
  Bjørnøygata 5
  Bjørnøygata 5
  Bjørnøyturen (45)
  Bli besøkshjem
  Bli fosterhjem
  Bli frivillig medarbeider?
  Bli støttekontakt
  Bli støttekontakt eller besøkshjem
  Bli tilsynsfører
  Blidensol sykehjem
  Bod og uthus
  Bofellesskap
  Bofellesskap
  Bofellesskap fysisk funksjonshemmede
  Bofellesskapet
  Boganes Avløpssanering og Turvei
  Boganes bofellesskap
  Boganes sykehjem
  Boganesturen (41)
  Bolig - fornying av boligsøknad/ leiekontrakt
  Bolig, bygg og eiendom
  Bolig, bygg og eiendom
  Bolig, bygg og eiendom
  Boliger og Miljøtjenesten
  Bolignummer
  Boligprogrammering
  Boligsoneparkering
  Boligtilskudd
  Bostøtte
  Botilbud
  Botilbud
  Botilbud
  Bra Mat-kurs
  Brannsikre spann
  Brannsikring trehusbyen
  Brannvern
  Breiavatnet og Byparken
  Breivik - Strømvik
  Brukermedvirkning
  Brukerorganisasjoner
  Brukerradioen
  Brukerundersøkelsen 2013
  Bruktmarked 2014
  Brødregata
  Budsjett- og tilskuddsberegning 2014
  Buegata
  Bussrute 11 – ny trasé
  Buøy skole - ny gymsal
  Buøyturen (39)
  Byantikvaren
  Byarkivet
  Bydelshus
  Bydelskafeen
  Bydelsutvalgenes tilskuddsmidler
  Bydelsverksted
  Bydelsverksted - Eiganes og Våland
  Bydelsverksted - Hillevåg
  Bydelsverksted - Hinna
  Bydelsverksted - Hundvåg
  Bydelsverksted - Madla
  Bydelsverksted - Storhaug
  Bydelsverksted - Tasta
  Byens første offentlige brønn
  Byggeprosjekter
  Byggesak - bestille byggekart
  Byggesaksblanketter
  Byggesaksgebyr
  Byggesaksgebyr
  Byggesaksmapper og eiendomsopplysninger
  Byggeskikkprisen
  Byggetillatelse
  Byggetrinn
  Bygging
  Byggstien bofellesskap
  Byggsøk - avstandserklæring
  Byggsøk [E]
  Byhaugturen (8)
  Byhistorisk verk
  Bykulturen (30)
  Bysykler i Stavanger
  Byttebua
  Bærekraftig forbruk
  Bør jeg ha vannmåler?
  Bålbrenning
  Bålbrenning
  Båtliv
 3. C

  Carl Sundt Hansens gate
  Christian IVs gate 17
  Christian IVs gate 17
  Christian Jacobsens gate 12
  Christian Jacobsens gate 12
  Collection scheme for bulky waste
  Contact us
  Contact us
  Cort Adelers gate
  Cort Adelers gate 5
  Cort Adelers gate 5
 4. D

  Dagsenter
  Dagsenter
  Dagsenter
  Dagsenter
  Dagsenter
  Dagsenter i sykehjem
  Dagsenteret
  Dagsenteret
  Dagsenteret
  Dagstur for eldre
  Datatekniske kommunikasjonshjelpemidler
  De fire store
  De Utrolige Årene
  Debattboka Sånn er det bare
  Deling av grunneiendom
  Demens
  Demens
  Demensarbeidslag
  Demensarbeidslag
  Demensomsorgens ABC
  Demenssykdom og samfunnsøkonomi
  Demokratijubileene
  Den europeiske mobilitetsuken
  Den evinnelige kosen
  Dette var Miljøsøndag 2012
  Dette var Miljøsøndag 2013
  Digitaliseringsprosjektet
  Disposisjonsplan for Emmaus
  Disse er med
  Ditt ansvar på glattå
  Diverse foredrag
  Dobbeltturen (27)
  Dokumenter
  Domkirkens Sykehjem
  Driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid
  Driftstilskudd til kor og korps
  Driftstyrer
  Dronningens gate
  Du, en Klimasiddis?
  Duetre
  Dusavik II
  Dusavikturen (29)
  Dusavikveien
  Dynamitt Filmteam
  Dyrehold
  Dyrsnes naturlåve
 5. E

  E39 Smiene-Harestad
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenbetaling
  Egenerklæring om konsesjonsfrihet
  Eiendom
  Eiendom
  Eiendomshistorikk
  Eiendomsopplysninger
  Eiendomsskatt
  Eiendomsskatt
  Eierseksjonering
  Eiganes hjemmebaserte tjenester
  Eiganes og Våland
  Eiganesturen (1)
  Eiganesveien 148
  Eiganesveien 148
  Eiganesveien 30
  Eiganesveien 30
  Eiganesveien 51
  Eiganesveien 51
  Eiganesveien 82
  Eiganesveien 82
  Eiganesveien 84
  Eiganesveien 84
  Eikebergturen (42)
  Ekspansjon
  Eksterne lenker
  Elbil i Stavanger
  Eldre
  Elektronisk skattekort
  Elektronisk tømmekalender 2014
  Elevpermisjon
  Elevpermisjoner
  Elevplass i Stavangerskolen
  Elevutplassering
  Eline Roaldsøy
  Ella Kielland
  Ellen og Karl Erik
  EMbo Stavanger
  En liten hilsen til huseierne i byen
  Endring av bankkonto
  Endringsforslag til arealdelen
  Energi
  Energi i bygninger
  Energi og klima
  Er du mann og utsatt for vold?
  Ergoterapiopplegg
  Erklæring om felles solidarisk ansvar
  Erklæring om felles solidarisk ansvar
  Erklæring om legging av VA-ledning
  Erklæring om rett til å legge vann- og avløpsledninger
  Ernæring
  Erstatning ved oversvømmelse
  E-skjema [E]
  Etablere egen bedrift
  Etablering av barnehager
  Etablering av barnehager
  Etablering og drift
  Etisk handel
  Etisk standard
  Europakontoret
 6. F

  Fag- og interesseorganisasjoner
  Fagdager
  Faggrupper
  Faglitteratur
  Faglunsj
  Fakta om overvekt og fedme
  Faktura med to poster for hvert gebyr
  Faktura med tre poster for hvert vann- og avløpsgebyr
  Fakturaposter for vannmåler
  Familiesenter
  Familievernkontor
  Familievernkontoret
  Farlig avfall
  Fartshumper
  Fastlege
  Fastlegesiden
  Fastlegesiden
  Feiegebyr
  Feil i tømmekalender for Austre Åmøy
  Felt B2, Hustype 1, kr 2 550 000 og Hustype 2, kr 3 030 000
  Ferdigmelding
  Ferdigmelding
  Ferdigmelding/ utkobling av slamavskillere
  Ferdselsregler langs Store Stokkavatn
  Film om bruker Knut Lammenes
  Filmkonkurranse
  Filmkonkurranse
  Filmmanusstipend til Arild Østin Ommundsen
  Filmstipend
  Finansiering
  Finn din helsestasjon
  Fiske i ferskvann
  Flaggermusnatt
  Flyktningseksjonen
  Flyktningseksjonen og EMbo Stavanger
  Folk og demokrati
  Folkehelse
  Folkehelse
  Folkestier i Stavanger
  Folketellinger
  Folketoget - søknad om deltakelse
  For jobbsøkere
  For publikum
  Forbruk
  Forebygging av inaktivitet og fedme i skolen
  Forenklet oppgjør
  Foresatt pers. assistent
  Forfatterarkiv
  Forklaring til fakturaen
  Formannskapets arkiv
  Forprosjekt byggetrinn 1
  Forskning
  Forskning og prosjekter
  Forskningsrapport
  Forsterket helsestasjon for gravide
  Fortsatt Foreldre
  Fortunaveien
  Forurenset sjøbunn
  Forus øst
  Forusstrandaturen (20)
  Fosterhjem
  Foto
  Foto- og kopibestilling
  Fotograf Carl J. Jacobsen
  Fotograf Hakon Johannessen
  Fotograf Hans Henriksen
  Fotografier
  Fotpleie og frisør
  FPA – Foresatt personlig assistent
  Fra planlegging til ferdig sykkelrute
  Framdrift og frister
  Framgangsmåte
  Framskriving av folkemengden
  Framtidens byer
  Fredrik Fjetland
  Fregatten dagsenter
  Fremdriftsplan byggeprosess
  Fri rettshjelp
  Fri sikt - utsiktspunkt i Stavanger
  Fri sikt - utsiktspunkt i Stavanger
  Friluftskart for Stavanger
  Friluftsliv
  Friområdeplaner
  Friområdeprosjektet
  Friplass/redusert egenbetaling
  Frisklivsentral
  Frisklivssentralen
  Frisklivstrening
  Frist for betaling av restskatt
  Frist for endring av konto
  Frisør og fotpleie
  Frisør/fotpleier/vaktmester
  Fritak for solidaransvar
  Fritak og søknadsskjema
  Fritid
  Fritid på skolen
  Frivillig ved Bergåstjern
  Frivillighet
  Frivillighet
  Frue Terrasse
  Funksjonshemmedes rett på SFO-tilbud
  Funksjonsnedsettelser
  Furras gate
  Fysio og ergoterapi
  Fysio- og ergoterapi
  Fysio- og ergoterapi
  Fysio- og ergoterapi
  Fysioterapiopplegg
  Fysisk aktivitet
  Fysisk aktivitet - viktig på dagsenter?
  Fødsel
 7. G

  Gamle aviser
  Gang-/sykkelsti Sørmarka
  Gangfelt
  Garasje
  Gard Paulsens fotoarkiv
  Gater i Stavanger
  Gausel
  Gausel fritidsgård
  Gauselturen (34)
  Gautesete idrettshall
  Gaver til Krisesenteret
  Gebyr
  Gebyr plan- og delesaker
  Gebyrer for eiendommer
  Gebyrer for eiendommer
  Gebyrregulativ
  Generelle reiseråd
  Georg T. Monsens fotosamling
  Getting here
  Gjeldende Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2010-2013
  Gjeldsrådgiver
  Gjerde og hekk mot vei
  Gjerdes legat
  Gjestehavner
  God skolestart i Stavanger
  God, bedre, best!
  Godalen Badeplass
  Godtgjøring som besøkshjem pr.1.juli, 2013
  Godtgjøring som støttekontakt pr. mai 2013
  Grannesturen (46)
  Grasholmbryggå
  Grasholmkroken
  Grasholmstubben
  Gratis leksehjelp i Stavanger kommune
  Gratis trening 60+
  Gravekalkulator
  Graver på Domkirkeplassen
  Gravereglement
  Gravetillatelse
  Gravide på reise
  Graving
  Graving i Hillevåg
  Graving i sentrum
  Graving på Eiganes/Våland
  Graving på Hinna
  Graving på Hundvåg
  Graving på Madla
  Graving på Storhaug
  Graving på Tasta
  Grensejustering
  Grensepåvisning
  Grensesteinsgata
  Grenseturen (50)
  Grovavfall
  Grunnlovsjubileet 2014
  Grunnlovsjubileet i bilder
  Grunnskole for voksne (1.-10. årstrinn)
  Gruppetilbud
  Gruppetilbudet
  Grønne frokoster
  Grønt arbeid
  Grønt arbeid
  Gunhilds gate
  Gå til skolen!
 8. H

  Hageavfall
  Hagene
  Handlings- og økonomiplan
  og budsjett
  Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile
  Handlingsplan mot støy
  Handlingsplan mot støy 2013-2018
  Handlingsplaner
  Haugåstunet sykehjem
  Heddåturen (13)
  Hele Rogaland leser
  Hele Rogaland leser 2013
  Helgeåpent med omvisning
  Helse- og omsorgstjenester
  Helse og sosial
  Helse og sosial
  Helse- og sosialkontor
  Helse- og sosialkontor
  Helse- og sosialkontor
  Helse- og sosialkontor
  Helse- og sosialtjenester
  Helsebygg
  Helsehuset Stavanger
  Helsehuset Stavanger
  Helsestasjon
  Helsestasjon
  Helsestasjon for rusmisbrukere
  Helsestasjon for ungdom
  Helsestasjon for ungdom
  Helsestasjonene oversikt
  Helsestasjoner
  Helsestasjoner familiesenter
  Helsetjenester
  Hente avfall
  Henvendelse vedrørende sansetap
  Henvendelser og innsyn
  Henvisning til PP-tjenesten
  Henvisningsskjemaer
  Her graver kommunen
  Her graver kommunen
  Hetlandshallen
  Hetlandshallen
  Hillevåg
  Hillevåg arbeidsgård
  Hillevåg arbeidsgård
  Hillevåg hjemmebaserte tjenester
  Hillevågsturen (48)
  Hillevågsveien
  Hinna
  Hinna avlastningsbolig
  Hinna hjemmebaserte tjenester
  Historikk
  Hittehundmottak
  Hittehundmottak Gausel
  Hjaltlandsgata
  Hjelpetelefoner
  Hjelpetilbud til utsatte
  Hjelpetiltak
  Hjemmebaserte tjenester
  Hjemmebaserte tjenester
  Hjemmebaserte tjenester
  Hjemmebesøk
  Hjemmebesøk
  Hjemmehjelp - skjema for bytte av leverandør
  Hjemmehjelp - valg av leverandør
  Hjemmekompostering
  Hjemmesykepleie
  Hjemmesykepleie
  Hjemmetjenester
  Hjernehinnebetennelse
  Hold sluker og rister rensket for løv
  Holme Egenes VVA anlegg etappe 2
  Holmeegenes
  Hospitalsgata
  Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022
  Hovedrutene for sykkel
  How to get here
  Hundehold i Stavanger
  Hundehold i Stavanger
  Hunder som er funnet
  Hundvåg
  Hundvåg og Kvernevik svømmehall
  Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester
  Hundvåg rundt (31)
  Hundvåghallene
  Husabøryggen bofellesskap
  Husabøryggen sør
  Husabøturen (16)
  Huset
  Hustyper Tastarustå
  Hva dekker gebyret?
  Hva dekkes?
  Hva er en støttekontakt?
  Hva er ergoterapi?
  Hva er et besøkshjem?
  Hva er et kulturminne?
  Hva er forurensning?
  Hva er fysioterapi?
  Hva er planprogram?
  Hva skjer?
  Hva vil skje i Norge?
  Hva ville de gjort annerledes?
  Hvem er besøksbarna?
  Hvem kan søke om ettergivelse/nedsettelse av skatt?
  Hvem svarer på hva
  Hvem trenger støttekontakt?
  Hverdag og Fest
  Hverdagsrehabilitering
  Hverdagsrehabilitering
  Hverdagsrehabilitering - rapport
  Hverdagstur med guide
  Hverdagsturene sortert på lengde
  Hverdagsturer fordelt på bydeler
  Hverdagsturer med guide
  Hvor blir avfallet av?
  Hvordan bli besøkshjem?
  Hvordan bli Fairtrade-kommune?
  Hvordan bli støttekontakt?
  Hvordan finne oss
  Hvordan henvende deg?
  Hvordan lage mindre avfall?
  Hvordan søke om å avholde et arrangement?
  Hybelhuset - L47
  Hygienetiltak
  Hypernet-skjult
  Høleberggata
  Høring reguleringsplan
  Høsten 2013
  Hålandsvatnturen (40)
 9. I

  Idar og Kristine
  Idrett
  Idrett - Administrativ stilling - tilskudd [E]
  Idrett - Anleggstilskudd [E]
  Idrett - arrangement utendørs idrettsanlegg
  Idrett - leie av idrettsanlegg
  Idrett - salg og reklamerettigheter [E]
  Idrett - støtte til større idrettsarrangement [E]
  Idrettshaller
  IKT i skolen
  IKT-strategi
  IKT-strategi
  Illustrasjoner B2 Hustype 1 og 2
  Index Seminum
  Index Seminum
  Individuell plan
  Individuell plan
  Individuelle tjenester
  Industripåslipp
  Info barnehageopptaket 2014
  Informasjon
  Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
  Informasjon til virksomheter
  Information in English
  Information in English
  Ingunn
  Innbetaling tilleggsforskudd
  Innovasjon og velferdsteknologi
  Innspill
  Innspill til trafikksikkerhetsplan
  Institusjonsarkiver
  Interkommunalt samarbeid i palliasjon
  Internasjonalisering
  Internasjonalt samarbeid
  Internasjonalt vaksinasjonskontor
  Intro
  Introduksjonsordning for flyktninger
  Invitasjon 2014
  Istykkelser
 10. J

  Jakt og fiske
  Jegerprøve
  Jelsagata
  Jens Zetlitz' gate
  Jernbaneveien
  Jobb hos oss
  Jobb hos oss
  Jobb hos oss
  Jobb hos oss
  Jobb i Dagsenter og avlastning?
  Jobb på Krisesenteret
  Jobb på Rosendal
  Jobbe hos oss
  Jobbe på Slåtthaug
  Jobbresept
  Jobbverksted
  Johan Thorsens gate
  Johan Thorsens gate 1
  Johan Thorsens gate 1
  Johanna Larsen
  Johannes læringssenter
  Johannes og Enny Johnsens fond til utdanning
  Jordmortjenesten
  Just 4 U
  Jæren vannområde
  Jåtten øst 2
  Jåttå nord
  Jåttåturen (6)
  Jåttåvågen 2
 11. K

  K 46
  Kafe
  Kalender - arkiv
  Kalender 2014
  Kalhammaren
  Kalhammaren aktivitetssenter
  Kalhammaren avlastningsbolig
  Kalhammaren Bokollektiv
  Kalhammaren ungdomsbolig
  Kalhammaren ungdomsbolig
  Kampanjen "Snart piggfri"
  Kampanjer
  Kampenturen (38)
  Kandidater til årets kulturpris
  Kannikbakken
  Kannikgata 33
  Kannikgata 33
  Karen A. Sømmes vei
  Kart
  Kart
  Kart og flyfoto
  Kart over barnehager
  Kartdata
  Kartlegginger
  Kasser med strøsand
  Kategorier
  Kategorier-Bildekarusell
  KiD-kurs
  Kilder til hjelp
  Kilder til Stavangers bygningshistorie
  Kilder til Stavangers bygningshistorie
  Kilder til Stavangers bygningshistorie
  Kildesortering
  Kirkegårdsveien
  Kjenner du motivet?
  Kjøkken
  Kjøkken
  Kjøkken
  Kjøkken
  Kjøp av kartdata
  Kjøp av kommunal grunn
  Klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
  Klage på vedtatt reguleringsplan
  Klausulert materiale
  Klima- og miljøplan 2010–2025
  Klima- og miljøplanen
  Klima- og miljøtips
  Klimaendringer - hva skjer?
  KlimaGIS
  Klimameter viser utslipp
  Klimasiddis
  Klimaskolen
  Klinkenberggata
  Kloakklukt i bygninger
  Kollektivtransport
  Kolonihager
  Kommunal bolig
  Kommunal bostøtte
  Kommunal folketelling for 1894
  Kommunal folketelling for 1895
  Kommunal folketelling for 1896
  Kommunal folketelling for 1897
  Kommunal folketelling for 1898
  Kommunal folketelling for 1899
  Kommunal folketelling for 1900
  Kommunal folketelling for 1901
  Kommunal folketelling for 1902
  Kommunal folketelling for 1903
  Kommunal folketelling for 1904
  Kommunal folketelling for 1905
  Kommunal folketelling for 1906
  Kommunal folketelling for 1907
  Kommunal folketelling for 1908
  Kommunal folketelling for 1909
  Kommunal folketelling for 1910
  Kommunal folketelling for 1911
  Kommunal folketelling for 1912
  Kommunale folketellinger 1894 - 1900
  Kommunale folketellinger 1894-1900
  Kommunale folketellinger 1901-1902
  Kommunale folketellinger 1903-1916
  Kommunale planer på høring
  Kommunale regninger
  Kommunalt foreldreutvalg
  Kommunalt utbedringslån
  Kommunalteknisk avfallsnorm
  Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010 -2022
  Kommunedelplan for universell utforming – planprogram
  Kommunedelplan universell utforming
  Kommunedelplaner
  Kommunen sykler
  Kommuneplan
  Kommuneplan 2010 - 2025
  Kommuneplan 2010-2025
  Kommuneplan 2010-2025
  Kommuneplan 2014–2029, planprogram
  Kommuneplan for 2010 - 2025
  Kommuneplan for 2014 - 2029
  Kommuneplan for 2014 - 2029
  Kommuneplanen for 2010-2025
  Kommuneplanen for 2014-2029
  Kommunikasjonsstrategi
  Kompetansesenter
  Kompetanseteamet mot tvangsekteskap
  Konferanser
  Kongsgata
  Kongsgata 54
  Kongsgata 54
  Konsesjon - erverv av fast eiendom
  Konsesjonsfritak på eiendom
  Konsultasjon helsestasjon
  Kontakt
  Kontakt
  Kontakt
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss
  Kontakt oss nå!
  KONTAKT OSS!
  Kontakt PPT
  Kontaktinfo helse og sosial
  Kontaktinfo og åpningstider
  Kontaktinformasjon
  Kontaktinformasjon
  Kontaktpersoner
  Kortidsopphold i Spania
  Korttidsavdeling
  Korttidsavdelingen
  Kosthold
  Kostråd
  Krav om omtaksering av eiendom
  Krav til dokumentasjon i søknad om godkjenning av eksisterende leilighet
  Krig og okkupasjon
  Krisesenteret
  Krisesenteret i Stavanger
  Kriseteam
  Kristianlystturen (24)
  Kristianslyst ungdomsskole
  Kristina og Daniel
  Kriterie avlastning i sykehjem
  Kriterier aldershjem
  Kriterier bofellesskap for demente
  Kriterier bytte av langtidsplass i sykehjem
  Kriterier dagsenter for eldre
  Kriterier dagsenter for personer med demens
  Kriterier korttidsplass - palliasjon i sykehjem
  Kriterier korttidsplass i intermediær avdeling
  Kriterier korttidsplass i sykehjem
  Kriterier langtidsplass i forsterket skjermet enhet - Blidensol sykehjem
  Kriterier langtidsplass i sykehjem
  Kriterier langtidsplass i sykehjem - yngre med demens
  Kriterier langtidsplass i sykehjem i rusavdeling
  Kriterier langtidsplass i sykehjem i skjermet enhet
  Kriterier rehabilitering i Spania
  Kriterier rehabilitering i sykehjem
  Kriterier sykehjem
  Kriterier trygghetsavdeling
  Kriterier vekselplass i sykehjem
  Krokåsveien
  Krosshaugveien bofellesskap
  Krysset Gjerdeveien-Granittveien
  Kultur
  Kultur, idrett og fritid
  Kultur, idrett og fritid
  Kultur, idrett og fritid
  Kulturaktiviteten
  Kulturarenaplan
  Kulturell skolesekk
  Kulturell skolesekk
  Kulturelle spaserstokken
  Kulturhovedstaden Stavanger2008
  Kulturkalender
  Kulturminneplan
  Kulturminneplan 2010-2025
  Kulturminner
  Kulturnæringer
  Kulturplaner
  Kulturprisen
  Kulturskolen
  Kulturstipend
  Kulturtilbud
  Kulturundersøkelsen 2012
  Kunstaktiviteter
  Kunstavduking
  Kunstkuratorstipend
  Kunstkuratorstipend til Heather Jones
  Kunstnerleilighet i Berlin
  Kunstnerleiligheter
  Kuriosa
  Kuriosa
  Kurs i depresjonsmestring
  Kurs i depresjonsmestring
  Kurs og nettverk 2013
  Kurs og gruppetilbud
  Kurs og nettverk 2014
  Kurs og undervisning
  Kurs og undervisning
  Kurs på Ullandhaug
  Kurstilbud
  Kurstilbud
  Kvalifiseringsprogrammet
  Kvalitet i SFO
  Kvalitet i skolen
  Kvalitet og endrede tjenester
  Kvalitets- og utviklingsmelding 2012
  Kvalitets- og utviklingsmelding 2013
  Kvalitetsplaner
  Kvernevik lokalsenter
  Kvernevikhallen
  Kvernevikturen (26)
  Kvinnegruppa Ottar
  Kvinner og gatenavn
  Kvinnesaksgruppen 2013
  KVP-Start
  Kyviks vei
  Kåring: Tidenes rogalandskvinne i politikken
 12. L

  Lag mindre avfall!
  Lagård dagsenter og nattlosji
  Landbruk
  Langøyturen (36)
  LAR - koordinator
  LARiS
  Ledige stillinger
  Ledige stillinger
  Ledningsnettet
  Ledningsnettets alder
  Ledsagerbevis
  Legat og stipend
  Legat til lærlinger og deltakere i fritidsaktiviteter
  Legatet til Stavanger bys vel
  Legathåndboken
  Legemiddelgjennomgang i sykehjem
  Legetjeneste
  Legionella
  Lekkasjer
  Lenden skole- og ressurssenter
  Lenker
  Lenker
  Lenker for fagfolk
  Lenker til kulturlivet
  Lenkeside til åpnegarasjer.no
  Lervig sykehjem
  Leseveiledere
  Leve HELE LIVET
  Levegg
  Levekår i Stavanger
  Levere søknad
  Leveringsfrist LTO
  Likestillingslandet Norge, plakatutstilling
  Likningsverdi
  Lilly og Jacob Jacobsens legat
  Lindrende omsorg
  Lindrende omsorg
  Lindrende omsorg
  Lindøyturen (25)
  Linker arbeid
  Linn Tønnessen
  Litle Stokkavatn
  Livet på Haugåstunet
  Livsstilskolen
  Livsstilskolen. Små skritt- store forandringer
  Livsstilskurs for voksne
  Lokal Agenda 21
  Lokale prosjekt
  Lokale samarbeidsprosjekt
  Lokalhistorie
  Lokalmedisinsk senter
  LOS ungdom
  LOS voksne
  Luftetur for barn og småbarnsfamilier i Storhaug bydel
  Luftkvalitet
  Luftkvalitet
  Lunde friområde - disposisjonsplan
  Lundsnesturen (2)
  Lungeteam
  Lungeteam
  Lysefjordgata 70a
  Lysefjordgata 70a
  Læringsmuligheter for studenter i praksis
  Læringsnettverk
  Lønns- og trekkoppgaver
  Løvdahls gate
 13. M

  M100
  Madla
  Madla - Revheim
  Madla avlastningsbolig
  Madla barne - og ungdomsbolig bygg B
  Madla barne - ungdomsbolig bygg C
  Madla barne - ungdomsbolig bygg D
  Madla barne-og ungdomsbolig
  Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester
  Madlamarkturen (11)
  Madla-Revheim, plan 2424
  Madlasandnesturen (51)
  Madlasandnesturen: Viser deg vakre Madla
  Madlatun
  Madlatun aktivitetssenter
  Madlatun bofellesskap
  Madlaveien 54
  Madlaveien 54
  Madlavoll skole
  Malaria
  Malene Tjensvold
  Maling
  Marie og Bjarne Rees fond til utdanning
  Marieroparken midlertidig stengt
  Marieroturen (5)
  Martha M. Persen
  Mat
  Materialer i bruk
  Mating av dyra på Gausel fritidsgård
  Matlaging
  Matombringing
  Matrikulert veigrunn
  MEDCED (Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care)
  Meddommere
  Medieomtale
  Medvirkning
  Medvirkning
  Meglermapper
  Melde om feil med gatelys
  Melding om installasjon av fyringsanlegg for fast brensel
  Mellomstraen
  Men er det vold da?
  Mental helse
  Mer informasjon
  Mer om Gausel fritidsgård
  Middagsdistribusjon
  Middelalderbyen
  Midjordgata
  Midlertidig husvære
  Midlertidig vei og rundkjøring
  Miljøarbeidertjeneste
  Miljøgate i Sandeidgata
  Miljøgiftkonferanse
  Miljørettet helsevern
  Miljøsertifisering
  Miljøsertifisering
  Miljøstasjon på Skeie fjernes
  Miljøstasjon ved Hetlandshallen midlertidig ute av drift
  Miljøsøndag
  Miljøtips i hverdagen
  Miljøtjeneste
  Miljøtjenesten
  Miljøvennlige lekehytter
  Minoritetsspråklige barn
  Minoritetsspråklige kvinner
  Minoritetsspråklige menn
  Minstemme.no
  Mjughaugturen (18)
  Modellverkstedet
  Moderasjon og friplass
  Moderasjon og friplass
  Modernisering
  Montering av pumpekum
  Mortepumpen
  Mosheim sykehjem
  Mosvannsparken
  Mosvatnturen (35)
  Mulighetsstudie Nye Tou
  Munkehagen
  Mur/gjerde/hekk i nabogrense
  Muségata
  Muségata 46
  Muségata 46
  Muségata 56
  Muségata 56
  Museum Stavanger
  Museumsturen (44)
  Musikk
  Møllebukta
  Møllebukta
  Mål og mening
  Målebrev
  Målfrid Laate
  Måling av overvekt
  Målinger
 14. N

  Nabogrense
  Nabogrenser ved bygging av garasje/gjerde mot nabo
  Naboliste
  Nabovarsel
  Nasjonal Samling
  Nasjonale prosjekt
  Nasjonalt samarbeid
  Nattpatruljen
  Natur og naturforvaltning
  Natur, miljø og klima
  Natur, miljø og klima
  Naturdagen 2014
  Naturdagen 2014 Brosjyre
  Naturforvaltning
  NAV
  NAV- kontor
  Nedgravde avfallscontainere
  Nedgravde oljetanker
  Nedgravde oljetanker
  Nedre Stokkavei
  Nedre Tordenskjolds gate 7
  Nedre Tordenskjolds gate 7
  Nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt
  Nettutstillinger
  Nettutstillinger
  Nettutstillinger
  Nettutstillinger
  Nettutstillinger-Bildekarusell
  Nettverk
  Nettverket mot tvangsekteskap
  No1
  Nore Sunde
  Norges dokumentarv
  Norskprøve for privatister
  Nr. 30 (avlastningsbolig)
  Nye og endrede adresser
  Nye Tou
  Nyheter
  Nyheter
  Nykirkebakken
  Nylundsgata
  Nytorget
  Nyttige lenker
  Nyttige linker
  Nyttige produkter
  Næringsarealer
  Næringsforeningen i Stavanger-regionen
  Næringsutvikling
 15. O

  OBS teamet
  OBS Teamet
  Observasjonsplasser
  Odd Noregers litteraturstipend
  Offentlige trafikkskilt
  Ofte stilte spørsmål om gebyr
  Oldemors planter
  Om Demokratijubileene
  Om Klimasiddis
  Om oss
  Om oss
  Om planprosessen
  Om prosjektet
  Om renovasjon
  Om St. Petri aldershjem
  Om startlån
  Om Stavanger Byarkiv
  Om sykehjemmet
  Om søknadsprosessen
  Om å foreslå endringer i arealdelen
  Omsorg
  Omsorg i hjemmet
  Omsorgsboliger
  Omsorgslønn
  Opening hours
  Opening hours
  Opp &Lev
  Opparbeidelse av park ved Kyviksmarka på Storhaug
  Oppfølging av planarbeid
  Oppgaver og betaling
  Opplæringskontoret
  Oppløsning av sameie
  Oppmåling
  Oppmåling
  Oppsamling og feiing av strøsand
  Oppskrifter
  Oppstart reguleringsplan
  Ordensreglement i grunnskolen
  Ordføreravtalen (Covenant of Mayors)
  Ordliste
  Organisasjonsarkiver
  Organisering
  Organisering
  Organisering av kulturminnevern
  Ormøy
  Othilie Tonnings vei
  Ottar 2013: Temanummer
  Overgangsplasser
  Overlegene
  Overordnet plan for skjøtsel av natur- og friområder
  Overordnet plan for skjøtsel av natur og friområder i Stavanger
  Oversikt over bedriftsarkiv
  Oversikt over organisasjons- og institusjonsarkiv
  Oversikt over personarkiv
  Oversikt over privatarkiv
  Oversikt over samlinger og gårdsarkiver
  Oversikt over utvalgsarkiv
  Overtakelse av stikkledninger
 16. P

  Palliasjon
  Palliasjon
  Parabolantenne
  Paradis - Hillevåg
  Paradisveien
  Parallelloppdrag
  Parker og friområder
  Parkering
  Pasientrettigheter
  Pasientsikkerhet
  Pasientsikkerhetskampanjen "I TRYGGE HENDER"
  Pedagogisk psykologisk tjeneste
  Pedersbakken
  Pedersgata
  Personarkiver
  Personlig assistent (BPA)
  PFF
  Pilgrimsturen (52)
  Pionerer i hverdagsrehabilitering
  Plakatutstilling Stavanger museum
  Plan 122K – Kulturminneplan
  Plan 125K – parkering Forus
  Plan 125K – parkering Forus
  Plan 126K – planprogram bybane
  Plan 127K – E 39 Smiene-Harestad
  Plan 127K – E 39 Smiene-Harestad
  Plan 128K – Sykkelstamveg
  Plan 128K – sykkelstamveg Nord-Jæren
  Plan 129K - Stavanger sentrum
  Plan 1389 – Madlaveien-Ragnhilds gate
  Plan 1731B6 – felt B6 Tastarustå
  Plan 1737B1 – UiS felt B3 og B4
  Plan 1765E – Vassøy
  Plan 1765E og 2158E – Vassøy
  Plan 1811 – Gauselstranda
  Plan 1811 - turvei Boganes
  Plan 2017 – Kvernevik lokalsenter
  Plan 2017. Kvernevik lokalsenter, Madla bydel
  Plan 2048 – Hillevågsveien 104 og Sjøhagen 9
  Plan 2116 – Felleskjøpet
  Plan 2126 – Buøy øst
  Plan 2129 – Lagård gravlund
  Plan 2131 – Langflårveien 1-3
  Plan 2146 – Boganeset
  Plan 2146 – Boganeset. Ny høring.
  Plan 2170 – Madlamark vest
  Plan 2170 – Madlamark vest 1
  Plan 2172 – Solliveien 14
  Plan 2185 – nytt hotell Tanke Svilands gate
  Plan 2205 – hotell i Sandvigå
  Plan 2211 – Godesetdalen 8
  Plan 2212 – Torbjørn Hornkloves gate 40
  Plan 2215 – rundkjøring Engøy
  Plan 2218 - Lervig
  Plan 2218 – Lervig vest
  Plan 2222 - sentrumshalvøya
  Plan 2222 - sentrumshalvøya
  Plan 2228 – Boganesv.-Jåttåvågv.
  Plan 2228 – næringstomt Boganesveien-Jåttåvågveien
  Plan 2228 – næringstomt Jåttåvågen
  Plan 2236 - dagsone E 39, Tasta
  Plan 2236 – E39 dagsone Eiganes nord
  Plan 2237P – Børehaugen
  Plan 2237P – Børehaugen
  Plan 2240P – Jadarholm
  Plan 2240P – Jadarholm
  Plan 2254 – Kvaleberg
  Plan 2256 – Austre Åmøy
  Plan 2256 – Austre Åmøy
  Plan 2256 Austre Åmøy, Tasta bydel
  Plan 2259 – Øvre Blåsenborg
  Plan 2261 – Fv 443 Forusbeen
  Plan 2265 – Breiflåtveien 18
  Plan 2266 – Rosendal sykehjem
  Plan 2269 – Adjunkt Hauglands gate 34
  Plan 2269 – Adjunkt Haulands gate 34
  Plan 2270 – Zetlitzveien 2 og 2A
  Plan 2273. Område mellom Roaldsøyveien og Ormøysundet, Hundvåg bydel
  Plan 2280 – vei mellom E39 og Randabergveien
  Plan 2281 – friområde ved Austbøgeilen
  Plan 2282 - idrett, Søra Bråde
  Plan 2282 – idrettshall Søra Bråde
  Plan 2286 – Knud Holms gate 10
  Plan 2286P – Knud Holms gate 10
  Plan 2286P – Knud Holms gate 10
  Plan 2287. Åmøy skole og barnehage, Tasta bydel
  Plan 2289 – Verksgata 54
  Plan 2290. Snuplass Skeie skole, Hundvåg bydel
  Plan 2294 – område Ullandhaugveien, Auglendsveien
  Plan 2294 – Sara Bergsliens gate
  Plan 2294 - Solveig Bergsliens gate
  Plan 2295 – deler av Sandvikveien mm
  Plan 2295 – Sandvikveien m.fl.
  Plan 2296 – Madlamark sør
  Plan 2297 – Rosenvang
  Plan 2297 – Rosenvang
  Plan 2298 – planprogram Kalhammarvigå
  Plan 2298P – Kalhammarvigå
  Plan 2299 - Rv 44 Gausel
  Plan 2301 – gangvei mellom Muségata og Vålandsbakken
  Plan 2301 – Muségata
  Plan 2303 – Lyngnes
  Plan 2304P – Hillevågsbukta
  Plan 2304P – småbåthavn i Hillevågsbukta
  Plan 2307 – Kristine Bonnevies vei
  Plan 2307 – Kristine Bonnevies vei
  Plan 2309 – Krossbergveien
  Plan 2309 – sykkelvei Krossberg
  Plan 2312P. Dreyersholmane, Storhaug bydel
  Plan 2313 – felt O1 Jåttåvågen
  Plan 2313 – O1, Jåttåvågen
  Plan 2314 – F4 og O2 Jåttåvågen
  Plan 2314 – Jåttåvågen felt O2
  Plan 2316 – Kampen barnehage
  Plan 2316. Kampen barnehage, Eiganes og Våland bydel
  Plan 2318 – Roaldsøy barnehage
  Plan 2318 – Roaldsøy barnehage
  Plan 2322 – Jåttåvågen felt NB5 og F5
  Plan 2322 – NB5 og F5 Jåttåvågen
  Plan 2323P - bygg, Jåttåvågen
  Plan 2323P – Jåttåvågen
  Plan 2324P – Øvre Stokkavaei 69
  Plan 2324P – Øvre Stokkavei 69
  Plan 2326 – Nore Sunde
  Plan 2326 – Nore Sunde
  Plan 2327P – Kilden
  Plan 2327P – Kilden
  Plan 2328P - Ankerkvartalet
  Plan 2328P – Ankerkvartalet og Straensenteret
  Plan 2329 – Resnes
  Plan 2330 - Nymansveien
  Plan 2330 – Nymansveien
  Plan 2331P - OBS Mariero
  Plan 2333 – Husabøryggen sør
  Plan 2333 – Husabøryggen sør
  Plan 2335 – Kvaleberg barnehage, Hillevåg bydel
  Plan 2335 – Vestvollveien 1
  Plan 2335 – Vestvollveien 1
  Plan 2336 – Haugåsstubben
  Plan 2336 – Haugåsstubben
  Plan 2337 – Vålandshaugen barnehage
  Plan 2337 – Vålandshaugen barnehage
  Plan 2338 – svømmehall Austbø
  Plan 2338 – svømmehall Austbø
  Plan 2339 – omsorgsboliger Søra Bråde
  Plan 2339 – omsorgsboliger Søra Bråde
  Plan 2340 – studentboliger UiS
  Plan 2340 – U9B og U10 UiS
  Plan 2342 – Solåsveien/Auglendsdalen
  Plan 2344 – fv 44, Diagonalet-Gausel stasjon
  Plan 2344 - kollektivfelt Fv 44
  Plan 2345P. Gnr 4, bnr 94, Vassøy, Storhaug bydel
  Plan 2346P – Verksgata 42
  Plan 2346P. Verksgata 42, Storhaug bydel
  Plan 2347P – felt C4 Forus
  Plan 2347P – felt C4 Forus næringspark
  Plan 2347P – felt C4, Forus
  Plan 2348P – Gamle Forusveien
  Plan 2348P - Gamle Forusveien 33
  Plan 2348P – Gamle Forusveien 33
  Plan 2349 – Nesflåtveien m.fl.
  Plan 2349 – Nesflåtveien/Stasjonsveien
  Plan 2349 - Vaulen
  Plan 2350 - kollektivfelt Rv 509
  Plan 2350 – kollektivfelt Rv 509
  Plan 2351P – Kvitsøygata 29
  Plan 2351P – Kvitsøygata 29
  Plan 2351P – Kvitsøygata 29
  Plan 2352P – Madlamarkveien 3
  Plan 2352P – Madlatunet
  Plan 2352P – Madlatunet
  Plan 2353P – Kong Carls gate 19
  Plan 2354P – Ekrestubben
  Plan 2354P – Ekrestubben
  Plan 2354P – Ekrestubben 42 og 47
  Plan 2355P – Verksgata
  Plan 2355P – Verksgata 10A, 12A, 14A, og 14B
  Plan 2356 - Kampen kirke
  Plan 2356 – Kampen kirke
  Plan 2356 – Kampen kirke
  Plan 2358P – Tastagata 54
  Plan 2358P – Tastagata 54
  Plan 2358P – Tastagata 54
  Plan 2359 – Stokkadalen barnehage
  Plan 2359 – Stokkadalen barnehage
  Plan 2359 – Stokkadalen barnehage
  Plan 2359 – Stokkadalen barnehage
  Plan 2360P – felt B2 Jåtten øst
  Plan 2360P – Jåtten øst felt B2
  Plan 2361P – felt E1 Tastarustå
  Plan 2361P – felt E1 Tastarustå
  Plan 2361P – felt E1 Tastarustå
  Plan 2363P – B17, Søra bråde
  Plan 2363P – felt B17 Søra bråde
  Plan 2364 – felt B5 Tastarustå
  Plan 2364P – B5, Tastarustå
  Plan 2364P –felt B5 Tastarustå
  Plan 2366P – Dalsetveien 2
  Plan 2366P – Dalsetveien 2
  Plan 2367 – Austre Åmøy
  Plan 2367 – fv 441 Åustre Åmøy
  Plan 2368P – B4, Tastarustå
  Plan 2368P – felt B4 Tastarustå
  Plan 2368P – felt B4 Tastarustå
  Plan 2369 – Løkkeveien sør
  Plan 2369 – Løkkeveien sør
  Plan 2369P – Løkkeveien
  Plan 2370P – H. Hårfagres gate 12
  Plan 2370P – Harald Hårfagres gate 12
  Plan 2370P – Harald Hårfagres gate 12
  Plan 2371 – Chr. Skredsvigs vei m.fl.
  Plan 2371 – Chr. Skredsvigs vei m.m.
  Plan 2371 – Stokka
  Plan 2371 – Stokka
  Plan 2372 – Tjensvoll gravlund
  Plan 2372 – Tjensvoll gravlund
  Plan 2373P – Tvarabergkroken 10
  Plan 2374P – Haugesundsg. 39-43
  Plan 2374P – Haugesundsgata 39-43
  Plan 2375 – Rogalandsgata 44
  Plan 2376 – Jåttåvågen 2
  Plan 2376 – Jåttåvågen 2
  Plan 2376 – Jåttåvågen 2
  Plan 2376 – Jåttåvågen 2
  Plan 2377 – brl Soltun, Tjensvoll
  Plan 2377 – brl Soltun, Tjensvoll
  Plan 2377P – BRL Soltun
  Plan 2378P – felt A8 Forus næringspark
  Plan 2378P – felt A8 Forus næringspark
  Plan 2378P – felt A8, Forus
  Plan 2379P – Dr. M. Persens gate
  Plan 2379P - Dr. Martha Persens gate
  Plan 2380P – 4/105 Vassøy
  Plan 2380P – 4/105 Vassøy
  Plan 2380P – Vassøy
  Plan 2381P – Hillevåg næringspark
  Plan 2381P – Hillevåg næringspark
  Plan 2381P – Hillevåg næringspark
  Plan 2382P – felt B1 Tastarustå
  Plan 2382P – felt B1 Tastarustå
  Plan 2383P - B2 Tastarustå
  Plan 2383P – felt B2 Tastarustå
  Plan 2384P – felt B7 Tastarustå
  Plan 2384P – felt B7 Tastarustå
  Plan 2385P – Mariero Park
  Plan 2385P – Marieroparken
  Plan 2386 – Hinna sentrum
  Plan 2386 – Hinnakrossen
  Plan 2386 – kollektivanlegg Hinna
  Plan 2387P – Kalhammaren øst
  Plan 2387P – Kalhammaren øst
  Plan 2387P – Kalhammaren øst
  Plan 2388 – del av Hinna
  Plan 2388 – del av Hinna
  Plan 2389 – Tasta barnehage
  Plan 2389 – Tasta barnehage
  Plan 2390P – Holmeegenes
  Plan 2390P – Holmeegenes
  Plan 2390P – Holmeegenes
  Plan 2392P – Marierohagen
  Plan 2392P – Marierohagen
  Plan 2392P – Marierohagen
  Plan 2393P – Skansenkvartalet
  Plan 2393P – Skansenkvartalet
  Plan 2394P – felt B1 Rosendal sykehjem
  Plan 2394P – felt B1 Rosendal sykehjem
  Plan 2394P – Rosendal sykehjem
  Plan 2396P – Forusbeen 74-76
  Plan 2396P – Forusbeen 74-76
  Plan 2397P – Dr. Martha Persens gate
  Plan 2397P – Forus felt C
  Plan 2397P – Sykkelvei Forus felt C
  Plan 2397P – sykkelvei og energisentral Forus
  Plan 2398P – Pynteneset
  Plan 2398P – Pynteneset
  Plan 2398P – Pynteneset og Klasaskjæret
  Plan 2399P – Særimners vei 2
  Plan 2399P – Særimners vei 2
  Plan 2399P – Særimners vei 2
  Plan 2400 – Storhaug skole
  Plan 2400 – Storhaug skole
  Plan 2400 – Storhaug skolegård
  Plan 2401P – Kongsteinsgata 22 m.m.
  Plan 2402 – Kristianslyst skole
  Plan 2402 – Kristianslyst skole og Hetlandshallen
  Plan 2402 – Kristianslyst skole og Hetlandshallen
  Plan 2403 – O. Cappelens gate m.fl.
  Plan 2403 – Overlege Cappelens gate m.fl.
  Plan 2404 – Mor Åses vei
  Plan 2404 – Mor Åses vei
  Plan 2404 – Mor Åses vei
  Plan 2405 – svømmehall Kvernevik
  Plan 2405 – svømmehall Kvernevik
  Plan 2405 – svømmehall Kvernevik
  Plan 2406 – kollektivprioritering Forus
  Plan 2406 – kollektivprioritering Forus
  Plan 2406 – kollektivprioritering Forus
  Plan 2407 – Ringaberget
  Plan 2407 – Ringaberget
  Plan 2407 – Ringaberget
  Plan 2407 – Ringaberget
  Plan 2408P – tilbygg idrettshall Stavanger Forum
  Plan 2408P – tilbygg idrettshall Stavanger Forum
  Plan 2408P – tilbygg Stavanger idrettshall
  Plan 2409P – Torgterrassen
  Plan 2409P – Torgterrassen
  Plan 2409P – Torgterrassen
  Plan 2410P – LOK II i plan 1785
  Plan 2410P – LOK II, Haugesundsgata 30 og Kvitsøygata 5
  Plan 2410P – LOK II, Haugesundsgata 30 og Kvitsøygata 5
  Plan 2411P - 31/143 Dusavik
  Plan 2411P - 31/143 Dusavik
  Plan 2411P – Dusavik
  Plan 2412P – delfelt B8, Jåttå
  Plan 2412P – Jåtten øst, B8
  Plan 2413 – Nådlandsberget
  Plan 2414 – snuplass Buhagen
  Plan 2414 – snuplass Buhagen
  Plan 2414 – snuplass i Buhagen
  Plan 2415 – Bjergsted vest
  Plan 2415 – studentboliger Bjergsted
  Plan 2415 – studentboliger Bjergsted
  Plan 2417P – Karismakirken
  Plan 2417P – Karismasenteret
  Plan 2417P – Karismasenteret
  Plan 2418 – Misjonsmarka sør
  Plan 2419 – Bruvikveien og Gandsveien
  Plan 2419 – område ved Gandsveien
  Plan 2420 – fastlandsforbindelse Vassøy
  Plan 2420 – Vassfast, vedtatt planprogram
  Plan 2421P – del av felt B1 Stavanger Forum
  Plan 2421P – del av Stavanger Forum
  Plan 2421P – felt B Stavanger Forum
  Plan 2424 – Madla-Revheim
  Plan 2425 – Atlanteren
  Plan 2425 – Atlanteren
  Plan 2425 – Atlanteren, utvidet varsel
  Plan 2425 Områdeplan for Atlanteren
  Plan 2426 – utfylling Buøy
  Plan 2426 – utfylling Buøy
  Plan 2426 – utfylling Buøy
  Plan 2428 – Svend Foyns gate-Jarlebanen
  Plan 2429 – Resnes
  Plan 2429 – Resnes
  Plan 2430 – Ulsbergbakken
  Plan 2431P – Tinfabrikken
  Plan 2431P – Tinfabrikken
  Plan 2431P – Tinnfabrikken
  Plan 2433 – bofellesskap Krosshaug
  Plan 2433 – bofellesskap Krosshaug
  Plan 2433 – Krosshaug
  Plan 2434P – Badehusgata 33-39
  Plan 2435P – Badehusgata 25 og Nedre Banegate 50
  Plan 2435P – Badehusgata 25 og Nedre Banegate 50
  Plan 2436 – Skeiehagen barnehage
  Plan 2436 – Skeiehagen barnehage
  Plan 2436 – Skeiehagen barnehage
  Plan 2437 – Ragnhilds gate
  Plan 2437 – Ragnhilds gate
  Plan 2437 – Ragnhilds gate, Madlaveien m.m.
  Plan 2438P – St. Svithuns gate 6
  Plan 2439 – sykkelstamveg
  Plan 2439 – sykkelstamvei
  Plan 2440P – Stiftelsesgata 17 m.fl.
  Plan 2440P – Stiftelsesgata 17 m.fl.
  Plan 2441P – Vestre Stokkavei
  Plan 2441P – Vestre Stokkavei 22-26
  Plan 2441P – Vestre Stokkavei 22-26
  Plan 2442 – Jåttå nord
  Plan 2442 – Jåttå nord
  Plan 2443P – felt A, Stavanger Forum
  Plan 2443P – hotell, Stavanger Forum
  Plan 2443P – hotell, Stavanger Forum
  Plan 2444P – Prestegårdsbakken 1
  Plan 2444P – Prestegårdsbakken 1
  Plan 2444P – Prestegårdsbakken 1
  Plan 2445 – Olavshagen
  Plan 2445 – Olavshagen
  Plan 2445 – Olavshagen
  Plan 2446 – fortau Øvre Vågen
  Plan 2446 – fortau Øvre Vågen
  Plan 2446 – fortau Øvre Vågen
  Plan 2448P – Rektor Berentsens gate
  Plan 2448P – Rektor Beretsens gate
  Plan 2448P – Rektor Beretsens gate
  Plan 2449 – Haugåsveien 26-28
  Plan 2449 – Haugåsveien 26-28
  Plan 2449 – Haugåsveien 26-28
  Plan 2451P – Blikkentomta
  Plan 2451P – Hillevågsveien 60
  Plan 2454 – Oddahagen 13
  Plan 2454 – Oddahagen 13
  Plan 2454 – Oddahagen 13
  Plan 2455P – Bergelandsgata 30
  Plan 2455P – Bergelandsgata 30 m. fl.
  Plan 2455P – Bergelandsgata 30 m.fl.
  Plan 2456 – Jåttåveien
  Plan 2456 – Jåttåveien
  Plan 2457P – Galeivågen
  Plan 2458 – fjellhall Bergeland
  Plan 2459 - Lervig sykehjem
  Plan 2459 – Lervig sykehjem
  Plan 2460P – Randabergveien 97
  Plan 2460P – Randabergveien 97
  Plan 2461P - felt G og I, Paradis-Kvaleberg
  Plan 2461P – felt G, I og deler av J3 og TR3, Paradis
  Plan 2462P – Riggtomta, Jåttåvågen
  Plan 2462P – Riggtomta, Jåttåvågen
  Plan 2462P – Riggtomten
  Plan 2463P – Aurikkelstien 7
  Plan 2463P – Aurikkelstien 7
  Plan 2465P – Hillevågsveien 100
  Plan 2466P – Kvitsøygata 26 m.m.
  Plan 2467 – Sandholmveien
  Plan 2468 – Dusavik næringsområde
  Plan 2469 – fortau Lundebakken
  Plan 2471 – kajakklubben
  Plan 2471 – klubbhus kajakklubben
  Plan 2472P – Pedersgata 116 m. fl.
  Plan 2473 – Øyane sykehjem
  Plan 2474P – Verksgata 38-42
  Plan 2475P – Vindmøllebakken
  Plan 2476 – gang- og sykkelvei Grannessletta-Nesbuveien
  Plan 2478 – nye Gamlingen
  Plan 2478 – svømmeanlegg Mosvangen
  Plan 2479 – Transportkorridor vest
  Plan 2480 – deler av Forus øst
  Plan 2482 – Verven 4
  Plan 2484P – Felt NB4-K, Jåttåvågen
  Plan 2484P – NB4 felt K, Jåttåvågen
  Plan 2484P – NB4 felt K, Jåttåvågen
  Plan 2485P – Lervigbrygga
  Plan 2486P – Hillevågsveien 24
  Plan 2486P – Hillevågsveien 24
  Plan 2487P – Løkkeveien 50 m.fl.
  Plan 2488P - Hillevågsveien og Sjøhagen
  Plan 2489 – område mellom Øvre Vågen og Hundvåg ring
  Plan 2489 – Øvre Vågen
  Plan 2489 – Øvre Vågen
  Plan 2490 – Alexander Kiellands gate 2
  Plan 2491 – Skagenkaien
  Plan 2491 – Skagenkaien
  Plan 2492 – rv 509 Ragbakken-Bråde
  Plan 2493 – Område ved H. Ibsens gate
  Plan 2493 – området mellom Henrik Ibsens gate og Bjørnstjerne Bjørnsons gate
  Plan 2494 - Stavanger stasjon
  Plan 2495P – Tastagata 20-24
  Plan 2496P – Kannikgata 22 og 24 m.fl.
  Plan 2497 – Avaldsnesgata
  Plan 2497 – Avaldsnesgata
  Plan 2499P - Paradis sør
  Plan 2500P – Hillevågsveien 17
  Plan 2501P – Jåttå nord, B11
  Plan 2502P – Marieroveien 5
  Plan 2503P - Bruvikveien
  Plan 2503P – Bruvikveien 22
  Plan 2504P – Flintegata
  Plan 2505 – O. Wistings gate, Svend Foyns gate m.m.
  Plan 2506P – felt E6 Tastarustå
  Plan 2507 – sykkelstamvei
  Plan 2510 – områdeplan UiS
  Plan 2511P – Sølyst
  Plan 2512P – Kvernevik lokalsenter
  Plan 2513P – felt B7 Tastarustå
  Plan 2514P – felt B1 Tastarustå
  Plan 2515 – Hinna gravlund
  Plan 2516P – Klubbgata 1-3
  Plan 2517 – Krysset Madlaveien/Regimentveien
  Plan 2518 – Eiganes gravlund
  Plan 2519P – felt B2 Nore Sunde
  Plan 2520P – Lagårdsveien 27-33A
  Plan 2521 – Bjørn Farmanns gate 25
  Plan 2522 – Tastavarden
  Plan 2523 – Eikeset
  Plan 2524 - kollektivanlegg langs Foruskanalen
  Plan 2525 – brannstasjon v/Mosvatnet
  Plan 2527 – sykkelvei mellom Krossbergveien og Randabergveien
  Plan 2528 – Revheim kirke
  Plan 2530P – Sørmarkbakken
  Plan 2531 – område ved Hinna stadion
  Plan 2533P – Øvre Stokkavei 22D
  Plan 2534P – Husaberget 40
  Plan for fysisk aktivitet
  Plan- og delesaker
  Plan2412P – Jåtten øst B8
  Planarbeid pågår
  Planer og lovverk
  Planer og strategier
  Planleggingsdager
  Planleggingsdager
  Planprogram
  Planprogram
  Planstrategi
  Planstrategi
  Poetisk kunst på Skeie skole
  Politiet
  Politisk godkjenning
  Politisk sak om Leve HELE LIVET
  Politiske behandlinger
  Postene på den vanligste fakturaen
  PPT
  PPT
  Praktisk bistand
  Praktisk informasjon om leiligheten
  Praktiske tips
  Presentasjoner
  Prikkbelastning
  Priser
  Priser og betaling
  Priser og betaling 2014
  Prisliste
  Prisliste
  Prisliste
  Privat avkjørsel
  Privat lekeplass - søknad om tilskudd
  Privat miljøstasjon
  Privatarkiv
  Private avløpsledninger
  Private barnehager
  Private vannledninger
  Privatperson
  Privatpraktiserende fysioterapeuter
  Program 2014
  Program i Stavanger
  Prosedyrer for barnehageopptak
  Prosedyrer for samordnet opptak,private og kommunale barnehager
  Prosedyrer tjenester
  Prosess
  Prosjekt 2014
  Prosjekt alkoholvaner: Litt for mye - litt for ofte
  Prosjekt finmotorisk gruppetilbud til førskolebarn
  Prosjekt for ikke-godkjente leiligheter
  Prosjekt i palliasjon
  Prosjekt ikke-godkjente leiligheter
  Prosjekter
  Psykiatrisk sykepleier
  Psykisk helse
  Psykisk helsearbeid
  Psykisk helsearbeid i barnehagen
  Psykologtjenesten
  Psykologtjenesten
  Psykologtjenesten
  Publikasjoner
  Publikasjoner
  PÅ FOTE
  PÅ FOTE - undervisning
  Påmelding 2014
  Påmelding økonomitilsynsorientering
  Pårørende
  Pårørenderåd
 17. R

  Radon
  Ragnhildsgate Etappe 2
  Ramsvigtunet sykehjem
  Rapporter
  Rapporter og statistikk
  Redirect webstagram
  Referater 2013
  Referater 2013
  Referater 2014
  Regelverk
  Regelverk
  Regimentveien
  Registrere vannmåler
  Registrering av fettutskiller
  Registrering av nye og eksisterende fettutskillere
  Registrering av oljeutskiller
  Registrering av vannmåler
  Reglementer
  Regler for Sankt Hansbål
  Reguleringsendring
  Reguleringsplan
  Rehabilitering i Spania
  Rehabilitering i Spania
  Reisevaksiner
  Rektor Oldensgate
  Rektor Steens plass 1
  Rektor Steens plass 1
  Rekvisisjon av kartforretning
  Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
  Ren og sunn by
  Renovasjon - bestille avfallsbeholder[E]
  Renovasjon - større beholder (fritak)
  Renovasjon - trilletjeneste
  Renovasjon og avfall
  Renovasjon og avfall
  Renovasjonsgebyr
  Rensing av vann
  Reseksjonering
  Ressursbarnehage
  Ressurssenter for sansetap
  Ressurssentert
  Resultater og dokumenter
  Resultattabell
  Retningslinjer
  Retningslinjer
  Retningslinjer for filmstipend
  Retningslinjer for Trehusbyen
  Retningslinjer, Odd Noreger
  Rettferdig handel
  Revheimsturen (23)
  Revmatismebehandling
  Riktige legemidler
  Riktige legemidler i hjemmet
  Riktige legemidler i sykehjem
  Rodekart
  Rogalands Avis
  Rogalandsgata 23
  Rogalandsgata 23
  Rogalandsgata 35
  Rogalandsgata 35
  Rosendal sykehjem og omsorgsboliger
  Rus
  Rus Ungdom
  Rus Voksne
  Rusavdelingen
  Rusavdelingen Stokka sykehjem
  Ruspolitisk handlingsplan
  Russ og vaksinering
  Ryddeaksjoner i bydelene
  Ryfast
  Rørleggermelding
  Rørleggermelding
  Røykeslutt
  Røyking
  Råd og veiledning
  Råd og veiledning
  Rådgivende gruppe
  Rådgivning
  Rådgivning og veiledning
  Rådgivning og veiledning
  Rådgivningskontoret for hørselshemmede
  Rådstueprotokoller
 18. S

  Salg av blomsterkasser
  Salgs- og skjenketider
  Salgs- og standplasser
  Salgsbevilling
  Salgsbevilling - alkoholholdige drikker
  Salt eller sand på veiene?
  Salvågergata
  Samarbeidspartnere
  Samarbeidsprosjekt
  Samarbeidsutvalg
  Samhandling med fokus på ernæring - et prosjekt mellom tjenestenivåene
  Samhandlingsreformen
  Samlinger og gårdsarkiver
  Sammenslåing
  Sammenslåing av tilnglyste matrikkelenheter
  Samstemming og riktig legemiddelbruk
  Sandeidgata
  Sandeidgata 31
  Sandeidgata 31
  Sangesands gate
  Sansehuset
  Satser for 2014
  Satser og gebyrer 2014
  Seksjon for bevaring og formidling
  Seksjonering
  Selvbygger
  Sende innspill
  Sende innspill og synspunkter
  Sengeavdeling
  Seniorsiden
  Servering - utvidelse av eksisterende bevilling for en enkelt anledning
  Servering og skjenking, godkjenning av ny styrer/ stedfortreder
  Serveringsbevilling
  Serveringsbevilling
  Serveringsbevilling - godkjenning av ny styrer
  Serveringsbevilling og skjenkebevilling
  Serviceerklæring
  Serviceerklæring
  Serviceerklæringer
  Serviceerklæringer
  Servicetorget
  Sesonginfluensa
  Sex på reisen
  SFO
  SFO
  SFO - Skolefritidsordning
  Side for bildeliste
  Siste nytt
  Sjekkliste
  Skadedyrbekjempelse
  Skansegata
  Skatteoppgjør 2012
  Skatteoppgjørsdatoer
  Skattetrekk
  Skeiehagen barnehage
  Skeieturen (9)
  Skeisvika og Morteveien
  Skilt
  Skipper Worse AS
  Skjalgs gate
  Skjema
  Skjema og søknader
  Skjema og søknader
  Skjenkebevilling
  Skjenkebevilling - ambulerende
  Skjenkebevilling for en enkelt anledning
  Skjøte
  Skogflått-encefalitt
  Skole og utdanning
  Skole og utdanning
  Skole og utdanning
  Skole og utdanning
  Skolefriavlastning (SFA)
  Skolefriavlastning (SFA)
  Skolehelsetjeneste
  Skolelokaler
  Skolene
  Skoler
  Skoleruta
  Skolerute
  Skolerute 2013/2014
  Skolerute 2014/2015
  Skolerute 2015/2016
  Skolestart
  Skoleturer
  Slekt
  Slik dokumenterer vi sykkelsatsingen
  Slik fungerer biogasskvotene
  Slik får du hjelp
  Slåtthaug bofellesskap
  Slåtthaug sykehjem
  Smarter Cities Challenge- rapport
  Smittevern
  Smittevern
  Smittevern/ vaksinasjon
  Smittsom sykdom
  Små i aktivitet
  Småbåthavner
  Solveig Bergsliens gate
  Sommer- og vintertid
  Sorggrupper
  Sorteringsguide
  Sorteringsguide
  Sosiale aktiviteter
  Sosialhjelp
  Sosiallegat
  Sosialtjenester
  Sosialtjenester- insatte
  Spesialisthelsetjeneste
  Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn
  Spesialundervisning for voksne, søknad
  Spilderhaug bofellesskap
  Spill
  Språktiltak
  Spørsmål og svar
  Spørsmål og svar
  Spørsmål og svar
  Spørsmål og svar
  Spørsmål og svar (FAQ)
  Spørsmål og svar om stikkledninger
  Spørsmål om næring
  St. Johannes sykehjem
  St. Petri aldershjem
  Stadskonduktør Michael Eckhoffs fotoarkiv
  Standard for palliasjon
  Startlån
  Startlån
  Startlån
  Startpakke for regulerings-/bebyggelsesplan
  Startpakke privat plan
  Statlig bostøtte [E]
  Statsarkivet i Stavanger
  Stavanger botaniske hage
  Stavanger botaniske hage
  Stavanger botaniske hage
  Stavanger botaniske hage
  Stavanger er årets musikkommune
  Stavanger Forum
  Stavanger friluftssenter
  Stavanger hjemmehjelp
  Stavanger idrettshall
  Stavanger kemnerkontor
  Stavanger legevakt
  Stavanger legevakt
  Stavanger natur- og idrettservice
  Stavanger på sykkel
  Stavanger på sykkel
  Stavanger Sparekasses sykehjem
  Stavanger svømmehall
  Stavanger svømmestadion (Gamlingen)
  Stavanger svømmestadion (Gamlingen)
  Stavanger turnhall
  Stavangeren: Temanummer
  Stavangerfjords vei
  Stavangers planprogram
  Stavangers planstrategi
  Stavangerskolens resultater
  Stavanger-statistikken
  Stebarnadopsjon
  Steds- og gatenavn
  Stemmerettsjubileet
  Stemmerettsjubileet 2013
  Stemmerettsuka juni 2013
  Stipend
  Stipend og legater
  Stokka
  Stokka sykehjem
  Stokkatunet barnehage
  Stokkaturen (15)
  Stokkavatnet+ (47)
  Stokkavatnturen (21)
  Stokkaveien
  Stor og sterk
  Storhaug
  Storhaug idrettshall
  Storhaug rundt (17)
  Storhaugturen (3)
  Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017
  Strategisk handlingsplan for velferdsteknologi
  Studieturen (33)
  Støperigata
  Støttekontakt
  Støttekontakt som hjelpetiltak
  Støtteordninger
  Støttetjenester
  Støy
  Støy
  Ståle
  Sunde sykehjem
  Sundeturen (4)
  Svømmeanlegg i Stavanger
  Svømmehaller
  Sykehjem
  Sykehjem og aldershjem
  Sykehjemsavdelingen
  Sykehjemsdelen
  Sykemelding/resept
  Sykepleieklinikk
  Sykkelkart
  Sykkelløftet
  Sykkelparkering
  Sykkelparkering
  Sykkelrute 1, Hinnaruta
  Sykkelrute 10, Indre ring
  Sykkelrute 11, Østre ring
  Sykkelrute 2, Sørmarksruta
  Sykkelrute 3, Madlaruta
  Sykkelrute 4, Tastaruta
  Sykkelrute 5, Byfjordruta
  Sykkelrute 6, Øyaneruta
  Sykkelrute 7, Gandsfjordruta
  Sykkelrute 8, Hafrsfjordruta
  Sykkelrute 9, Vestre ring
  Sykkelstamveien
  Sykkelstrategi 2011- 2015
  Sykkelstrategien
  Sykkeltelleren ved Møllebukta
  System zbiórki odpadów wielkogabarytowych
  Særskilt tilrettelagt opplæringstilbud
  Søk barnehageplass
  Søk hjemmesykepleie
  Søk i hypernet/priser SFO
  Søk om arrangementsmidler til Grunnlovsjubileet
  Søke byggetillatelse
  Søke om trafikksikkerhetstiltak
  Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann
  Søknad om ansvarsrett for sanitæranlegg
  Søknad om bytog i sentrum
  Søknad om fritak fra eiendomsskatt
  Søknad om kommunal bolig
  Søknad om kommunal bolig
  Søknad om montering av pumpekum
  Søknad om sikring av privat lekeplass
  Søknad om utslipp av mindre avløpsanlegg
  Søknadsskjemaer
  Søndagsåpne garasjer 2014
  Søra Bråde 2
  Søra Bråde 2 - detaljer
  Søra Bråde bofellesskap
  Søra Bråde bofellesskap
  Søre Ramsvigvei stenges midlertidig
  Søregata 4
  Søregata 4
  Sørmarkaturen (37)
  Sårbare grupper
  Sårbarhet og tilpasning
 19. T

  Ta hys
  TAFU
  Tannhelsetjenesten
  Tante Emmas Hus
  Tasabekken bofellesskap
  Tasta
  Tasta avlastningsbolig
  Tasta bedehus
  Tasta hjemmebaserte tjenester
  Tasta svømme- og idrettshall
  Tasta sykehjem
  Tastahallen
  Tastarustå
  Tastarustå idrettshall
  Tastarustå selvbyggerfelt
  Tastaturen (43)
  Tastavarden fjellhall
  Tastavedenturen (14)
  Team 1
  Team 2
  Team 3
  Team 4
  Tegninger
  Tegninger etter arkitekt Lars Storhaug
  Tegninger etter arkitekt Lars Storhaug
  Tegninger etter arkitekt Michael Slettebø
  Tegninger etter arkitekt Michael Slettebø
  Tegninger etter arkitekt Sigrid Buch
  Tegninger etter arkitekt Sigrid Buch
  Teknisk beskrivelse
  Teknisk informasjon om nye boenheter/kjellerleiligheter
  Tekniske hjelpemidler
  Temasamlinger
  Tematime Pasientrettighetsloven, kapittel 4A. 23.10.13.
  Tematimer
  Tematurer
  Tematurer
  Teraputiske tiltak i familien
  Terminoppgave
  Terrasse
  Test
  The Gulabi Gang, dokumentarfilm
  The Tall Ships Races 2011 Stavanger
  Thomas Kvalvik
  Tidlig innsats i barnehagen
  Tidligere felt: Søra Bråde 2
  Tidligere konferanser
  Tidligere kulturprismottakere
  Tidligere mottagere av filmmanusstipend
  Tidligere mottagere av Odd Noregers litteraturstipend
  Tidsskifter
  Til deg fra oss
  Til nye beboere
  Tilbakemelding og klager
  Tilbud for barn og unge
  Tilbud til barn og unge
  Tilbud til voksne og eldre
  Tilbud ved sykehjemmet
  Tildelingskriterier selvbygger
  Tilpasningstilskudd
  Tilrettelegging
  Tilrettelegging
  Tilskudd
  Tilskudd fra eldrerådet
  Tilskudd fra Eldrerådet
  Tilskudd kulturlivet
  Tilskudd til eldre - kulturarrangmenter og dagsturer
  Tilskudd til festivaler og større arrangement
  Tilskudd til frivillig barne og ungdomsarbeid
  Tilskudd til internasjonalt kulturarbeid og vennskapsbysamarbeid
  Tilskudd til kor, korps og kulturorganisasjoner
  Tilskudd til kulturarrangementer
  Tilskudd til kulturarrangører
  Tilskudd til kulturorganisasjoner
  Tilskudd til litteratur og ytringsfrihet
  Tilskudd til lokalt filmmiljø
  Tilskudd til rytmisk musikk
  Tilskudd til større idrettsarrangement
  Tilskudd til voksenopplæring
  Tilskuddsberegning
  Tilstanden i dag
  Tiltak
  Tiltak i hjemmet
  Tiltak utenfor hjemmet
  Timoteiveien
  Tips og råd om slektsgransking
  Tjenester A – Å
  Tjensvollturen (19)
  Tobakkavvenning
  Torbjørn Hornkloves gate 43
  Torbjørn Hornkloves gate 43
  Tordenskjolds gate 71
  Tordenskjolds gate 71
  Torfæus gate 59
  Torfæus gate 59
  Torget
  Torget
  Torget
  Torghandel
  Torsdagskafè
  Torvebryggen
  Tostenbakken
  Trafikkfarlige hekker og busker
  Trafikksikkerhet
  Trafikkstyringstiltak Forus - Lura
  Transport
  Transport
  Transporttjenester
  Transporttjenester
  Trefelling
  Trehusbyen
  Trenger du påfyll?
  Trening
  Trening og stimulering
  Treningskontakt
  Treningskontakt Stavanger
  Treningskontakter
  Treningstid og idrettsarrangement
  Treningstilbud
  Treningstilbud på Skipper Worse
  Trond
  Trygg i hjemmet
  Trygghetsalarm
  Trygghetsavdeling
  Trær og busker
  Tuberkulosekontroll
  Tuberkulosekontroll
  Tuberkulosekontrollen
  Tur og trening
  Turene sortert etter lengde
  Turkort
  Turoversikt
  Tursykkelorientering 2011
  Turtips
  Tusenårssted
  Tvangsekteskap
  Tverrfaglig tilbud til små premature barn
  Tømmekalender
  Tømmekalender
  Tømmekalender
  Tømming av slamavskillere
  Tømte vi ikke dunken din?
  Tøybleier
 20. U

  Ubetjente miljøstasjoner
  Ukesprogram
  Umatrikulert veigrunn
  Undersøkelse - oppfølging av bekymringsmelding
  Ung og Aktiv
  Ungdom og fritid
  Ungdom og fritid
  Ungdomsbolig
  Ungdomsgeilen stenger
  Universell utforming
  Universitetet i Stavanger
  Urban sjøfront
  Utbetalingsbilag
  Utbygging i Google-kart
  Utbyggingsområder
  Utbyggingsplan 2011-2015
  Utdanning, forskning og fagutvikling
  Utdanningslegat
  Utendørs arrangement - håndbok
  Utendørs arrangementer
  Utepeis
  Uteseksjonen
  Uteservering
  Uteservering
  Utfartsområder
  Utfyllende informasjon
  Utkobling av slamavskiller
  Utlån av skolelokaler
  Utlån av skolelokaler
  Utredning
  Utskrivingsklare pasienter
  Utslipp av avløp fra privat renseanlegg
  Utslipp av fettholdig avløpsvann
  Utslipp av oljeholdig avløpsvann
  Utslippstillatelse
  Utstilling
  Utvalgsarkiver
  Utvidet renovasjonstilbud til hele byen
  Utviklingssenter
 21. V

  Vaksinasjonskontor
  Vaksiner og priser
  Vanlige spørsmål
  Vanlige spørsmål (FAQ)
  Vann og avløp
  Vann- og avløpsgebyr
  Vannforskriften
  Vannforskriften
  Vannforsyning - drikkevann
  Vannkvalitet
  Vannkvalitet
  Vannkvalitet i fjorder og vann
  Vannledninger og rør
  Vannmåler
  Vannmåler