Her graver kommunen

Informasjon om graveprosjekter

Plan og anleggsavdelingen har ansvar for gjennomføringen av kommunale vei-, vann og avløpsanlegg i Stavanger. Hvert år er vi involvert i 50-60 prosjekter og dette gjør oss godt synlig i bygatene. Vi utarbeider et arbeidsprogram som gir en oversikt over aktuelle prosjekter år for år. Alle pågående prosjekter blir også lagt ut på denne siden - organisert etter bydel.

Det er også mange andre aktører som graver i bygatene. I riksveier og fylkesveier er det som regel Statens Vegvesen som er ansvarlige for prosjektene, og nærmere informasjon om slike prosjekter får man ved å henvende seg dit.

Flere energi- og kommunikasjonsselskaper graver også i bygatene. Den største aktøren i området er Lyse.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen