Salgs- og standplasser

Informasjon til deg som vil søke om plass for salg eller stand i Stavanger sentrum.

Hvem kan søke?
Torgselgere, brukskunstselgere, fiskehandlere, religiøse-, politiske- og humanitære organisasjoner, arrangører, foreninger og lignende.

Retningslinjer for salg og aktiviteter i byens torg og uterom i Stavanger styrer virksomheten. Du kan få dem tilsendt. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Hva forventer vi av deg som ønsker å leie salgs- og standplasser?

  • At du gjør deg kjent med - og følger de retningslinjer og vedtekter som gjelder
  • At du søker i god tid. Behandlingstid ca. 3 uker
  • At du legger ved beskrivelse eventuelt fotografi av konsept/vareutvalg
  • Firmaattest med foretaksnummer
  • Skatteattest fra kemnerkontoret
  • Beskrivelse av salgsinnretning - eventuelt fotografi
  • At du aksepterer tvangsfravikelse i henhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 ved manglende betaling, leietidens utløp eller annet vesentlig mislighold
  • At du forlater plassen i rengjort stand
  • At du respekterer anvisningene fra vår representant i Stavanger kommune.

Priser
Prisene varierer i forhold til størrelse på salgsplass og tidsrom. Juletresalg er regulert spesielt.

Skjema

Søknad om leie av salgs- og standplass(pdf)

Kontakt
Trond Sigurd Halvorsen, fagleder for sentrum
Telefon: 51 50 76 42

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil


Flyktninger i Stavanger. Foto: Shutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen