Salgs- og standplasser

Informasjon til deg som vil søke om plass for salg eller stand i Stavanger sentrum.

Hvem kan søke?
Torgselgere, brukskunstselgere, fiskehandlere, religiøse-, politiske- og humanitære organisasjoner, arrangører, foreninger og lignende.

Retningslinjer for salg og aktiviteter i byens torg og uterom i Stavanger styrer virksomheten. Du kan få dem tilsendt. Se kontaktinformasjon nedenfor. 

Hva forventer vi av deg som ønsker å leie salgs- og standplasser?

  • At du gjør deg kjent med - og følger de retningslinjer og vedtekter som gjelder
  • At du søker i god tid. Behandlingstid ca. 3 uker
  • At du legger ved beskrivelse eventuelt foto av konsept/vareutvalg
  • Firmaattest med foretaksnummer
  • Skatteattest fra kemnerkontoret
  • Beskrivelse av salgsinnretning - eventuelt foto. 
  • At du aksepterer tvangsfravikelse i henhold av tvangs fullbyrdelse loven § 13-2. ved manglende betaling, leietidens utløp eller annet vesentlig mislighold
  • At du forlater plassen i rengjort stand
  • At du respekterer anvisningene fra vår representant i Stavanger kommune. 

Priser
Prisene varierer i forhold til størrelse på salgsplass og tidsrom. Juletresalg er regulert spesielt.

Kontakt
Her er kontaktinformasjon til fagleder for sentrum:
E-post: Trond.sigurd.halvorsen@stavanger.kommune.no
Telefon: 51 50 76 42

Skjema
Søknad om leie av salgs- og standplass (pdf)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen