Trafikksikkerhet i Stavanger

Målet for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken.

Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Det er utarbeidet trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2014 -1017 som ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling den 11.09.2014.

Vi har laget et eletronisk søknadskjema, som du kan bruke for å søke om trafikksikkerhetstiltak på våre kommunale veier i Stavanger.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen