Trafikksikkerhet i Stavanger

Målet for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken.

Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Det er nå utarbeidet forslag til ny trafikksikkerhetsplan som ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling den 11.09.2014. Planforslaget sendes nå ut på høring og blir sluttbehandlet i løpet av høsten 2014. Flere informasjoner om planen finner du i nyhetssaken på vår hjemmeside. Selve planforslaget kan du lese her.

Søknad om trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier i Stavanger kommune.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen