Trafikksikkerhet i Stavanger

Målet for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken.

Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten. Stavanger kommunes arbeid med å bidra til nullvisjonen kan du lese om i Trafikksikkerhetsplan 2009 - 2012 (pdf).

Søknad om trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier i Stavanger kommune.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen