Ferdselsregler langs
Store Stokkavatn

På turveien langs Store Stokkavatn gjelder egne ferdselsregler, for å unngå konflikter mellom syklister og gående.

Langs turveien ved vannet finner du skilt med ferdselsreglene. De er utformet ved hjelp av lokale sykkelforeninger og andre brukere av turveiene rundt Store Stokkavatnet.

  • skilt med ferdselsregler stokkavatnetAlle som ferdes på turveiene skal opptre aktsomt og vise hensyn ovenfor andre brukere.
  • Syklister som passerer andre brukere skal gi signal før passering og passering må foretas med tilnærmet gangfart
  • Turveiene skal ikke benyttes av syklister hvis hovedformålet er trening
  • Sykler skal være forskriftsmessig utstyrt, med bl.a. Lys og ringeklokke
  • Hund skal holdes i bånd hele året
  • Alle må fjerne ekskrementene fra sin hund
  • Hest er forbudt på turveien langs Store Stokkavatn.

Ferdselsreglene er er prøveprosjekt som startet høsten 2012.

De 11 hovedsykkelrutene i Stavanger finnes i en egen oversikt, med lenke til Googlekart og detaljert beskrivelse for hver rute.

Sykle dit kan du legge inn din egen sykkelrute og se hvor lang tid turen tar med lav, middels eller raskt tempo.

Utsnitt fra sykle dit-kartet.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam