Vegnorm for Jæren

Stavanger kommune har i samarbeid med andre kommuner på Jæren utarbeidet felles kommunaltekniske normer for veibygging.

Vegnorm for Nord-Jæren

Alle planer som berører kommunale trafikkarealer skal sendes Stavanger kommune for gjennomsyn og godkjenning.

Send til:

Stavanger kommune
Bymiljø og utbygging,
v/ Park og vei,
Postboks 8001,
4068 Stavanger 

Ved hvert enkelt avvik fra Vegnorm for Jæren skal det fylles ut et avvikskjema.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen