Aktiv skole - læring, helse og trivsel!

Illustrasjonsbilde barn løper 

Aktiv skole er et forsknings- og utviklingsprosjekt som kombinerer fysisk aktivitet og skolefag. Prosjektet har både et helseperspektiv og et læringsperspektiv, hvor sammenhengen mellom fysisk aktivitet og læring står sentralt. Prosjektet er et konkret eksempel på at helsetjeneste og skoleverk kan arbeide mot felles mål. Sammen ønsker vi å fremme helse, læring og trivsel. Dette gjøres ved aktiv læring, der læreren bruker fysisk aktivitet som et metodevalg i fagformidlingen.

Aktiv Skole er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune og Universitet i Stavanger. Prosjektgruppen har gjennom flere år samarbeidet med både skoleledelse, lærere og elever og sammen har vi opparbeidet en betydelig kompetanse innen aktiv læring, samt hvilke barrierer og fasilitatorer som hindrer og fremmer den faktiske gjennomføringen av aktiv læring. Erfaringer viser at ledelsesforankring lokalt og sentralt i kommunen er viktig. Et annet sentralt suksesskriterium er at den enkelte lærer har mulighet til å påvirke og tilpasse metoden til den lokale skolen og klassen.

Aktiv skole har generert to doktorgradsstipendiater, samt knyttet til seg flere mastergrader, og er godt forankret i ledelsen i Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger.

I perioden 2016-2019 skal prosjektet utvikle og kvalitetssikre fagaktiviteter, samt utarbeide gode implementeringsmodeller for fysisk aktivitet som pedagogisk metode på alle trinn i grunnskolen.

Artikler og publikasjoner

Prosjektet Aktiv Skole er delfinansiert av Rogaland Fylkeskommune og Regionalt forskningsfond Vestlandet.

Logo samarbeidspartnere

                                        Logo RFFLogo friskis og svettis

 

Kontaktinformasjon:

Leder av prosjektgruppen i Stavanger kommune:
Per Helge Seljebotn
tlf: 51 50 70 86 / 977 62 399
per.helge.seljebotn@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon til prosjektgruppen

Sirkel med tekst: Kombinerer fysisk aktivitet og skolefag

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen