Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger er et kommunalt tilbud til kvinner, menn og deres barn.

Stavanger kommune driver Krisesenteret for egne innbyggere, samt innbyggere i følgende kommuner: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Sokndal, Strand og Time. 

Krisesenteret i Stavanger skal gi et tilbud til fysisk, psykisk og seksuelt mishandlede kvinner, menn og deres barn, her innunder også individer utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel.

Tjenester Krisesenteret tilbyr:

-     Råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler

-     Bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted.

-      Foreldreveiledning

-      Et midlertidig bosted når dette er nødvendig.

-      Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, eksempelvis advokat, Alternativ til vold, NAV og andre.

Årsmelding 2015

Krisesenteret har åpent hele døgnet.
Tlf: 51 53 06 23

Krisesenteret for menn
Tlf: 51 53 22 27

ksis@stavanger.kommune.no

Postadresser: 

Krisesenteret i Stavanger, Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger (offentlig post)

Krisesenteret i Stavanger, Postboks 503, 4003 Stavanger (for privat post eller post unntatt offentlighet) 

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Kart over Stavanger der det står: Fortell oss om stedsnavn

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen