Kultur

  • Kulturavdelingen arbeider innenfor alle kunst- og kulturuttrykk. Vårt viktigste virkemiddel er økonomiske tilskuddsordninger. Vi ønsker å kombinere ivaretakelse og tilrettelegging for nye uttrykk ved å kople kvalitet, involvering, åpenhet, toleranse og tydelighet. Følg arbeidet med ny kulturplan!

regbue%20ORGINAL%20280x260

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam