Klima- og miljøplanen

Klima- og miljøplanen skal vise veien for å redusere klimagassutslipp, ta vare på natur og miljø og gjøre byen enda mer trivelig og sunn.

Den ble vedtatt sommeren 2010 og gir føringer for kommunens politikk fram til 2025.

Planen omhandler mange temaområder, blant annet forbruk og avfall, energibruk, transport, naturvern og forurensning. 

Ett av målene i klima - og miljøplanen til Stavanger kommuneer at vi skal redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020. Dette er ambisiøst, og kommunen kan - og skal - ikke løse alle utfordringene alene. Men sammen med andre offentlige myndigheter som staten, fylkeskommunen og andre kommuner, næringsliv, institusjoner, organisasjoner og den enkelte innbygger kan vi klare det!


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen