Klima- og miljøplanen

Klima- og miljøplanen skal vise veien for å redusere klimagassutslipp, ta vare på natur og miljø og gjøre byen enda mer trivelig og sunn.

Den ble vedtatt sommeren 2010 og gir føringer for kommunens politikk fram til 2025.

Kommunens fagfolk har samarbeidet nært med andre faginstanser, organisasjoner, næringsliv og innbyggere. Mange deltok på Framtidsverkstedene, som ble holdt i alle bydelene i 2010. 

Berører de fleste
Planen omhandler svært mange temaområder og berører de fleste. Kommunen kan ikke løse alle utfordringer alene, men er avhengig av at offentlige myndigheter (staten, fylkeskommunen og andre kommuner), næringsliv, institusjoner og den enkelte innbygger tar sin del av ansvaret.

Stavanger kommunes Klima- og miljøplan

Engelsk versjon av Klima- og miljøplanen


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen