190 færre barnehageplasser neste år

Rådmannen foreslår å legge ned 290 kommunale barnehageplasser neste år. Samtidig opprettes 100 nye private plasser. Forslaget innebærer dermed 190 færre barnehageplasser fra høsten 2018.

En revidert barnehagebruksplan blir lagt fram av rådmannen hvert år for å sikre at kapasiteten på barnehageplasser er tilpasset behovet. Kommunalstyret for oppvekst skal behandle Barnehagebruksplanen 2018-2022 onsdag 13. september.

Balanse mellom behov og kapasitet
- Det er viktig å oppnå en bedre balanse mellom behov og kapasitet i bydelene, spesielt i de bydelene som har underdekning av barnehageplasser. Å redusere med 190 barnehageplasser kan bli krevende, men det er nødvendig, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Færre barn
Stavanger kommune har hatt en betydelig nedgang i antall barn de siste årene. Den trenden fortsetter, viser befolkningsframskrivingstallene per juni 2017. Det er derfor nødvendig å justere antall barnehageplasser ned, i tråd med et forventet antall barn med lovfestet rett til barnehageplass.

Fordeling
Siden det er størst overdekning i Hinna bydel, foreslår rådmannen å redusere med 180 plasser her. I Tasta bydel foreslås 70 kommunale plasser avviklet i forbindelse med rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter. Private Byfjordparken barnehage planlegger oppstart i bydelen med plass for 100 barn høsten 2018. Rådmannen foreslår også at nye barnehageplasser etableres i Storhaug og Våland bydeler som har størst underdekning.

Ny sak i november
En egen sak om dimensjonering og fastsetting av hvilke barnehager som vil bli berørt legges fram for kommunalstyret for oppvekst 1. november 2017.

 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam