Barnehageopptaket 2017

Per 1. mars i år var det 1640 barn med rett som hadde søkt om barnehageplass i Stavangerbarnehagen.

Illustrasjonsbilde fra barnehage.

I løpet av de to første opptaksrundene ble det sendt ut drøyt 1490 tilbud om barnehageplass til barn med lovfestet rett til plass. Det er nå omlag 150 barn som ikke har fått tilbud enda, men alle er sikret et tilbud om plass innen nytt barnehageår i august 2017.

- Barnehageopptaket har til nå gått veldig bra, og vi har aldri hatt så få som 150 barn på venteliste på dette tidspunktet i hovedopptaket. Forventet nedgang i barnetall viser seg å være riktige, og det er drøyt 200 færre barn som har søkt om barnehageplass i år sammenliknet med i fjor. Dette selv om ett månedskull til, barn født i november 2016, har fått lovfestet rett i årets opptak, opplyser barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Dette skjer videre
Det er viktig at alle som har fått tilbud om barnehageplass i andre runde svarer innen fristen 7. april. Hvis ikke tilbudet blir besvart slettes søknaden. 

Tredje runde av opptak foregår i perioden 24. - 26. april, med svarfrist 3. mai. Etter dette fortsetter hovedopptaket utover våren med tildeling av barnehageplass etter prioritet og søknadsdato inntil alle med lovfestet rett har fått tilbud om barnehageplass.

To alternativer
Får du tilbud om plass langt fra stedet der du bor, kan du takke ja til plassen og stå videre som søker på førstealternativet ditt. Da er du sikret barnehageplass i august. Du kan også velge å takke nei til plassen.  Da har du ikke rett på nytt tilbud fra kommunen, men du kan sørge for å bli satt på søkerlisten til ditt første alternativ. Det betyr at barnet kan stå uten barnehageplass i august.
Får du tilbud om en plass du ikke vil ha, bør du uansett svare. Unnlater du å svare, blir søknaden slettet, og du må søke på nytt og får ny søknadsdato.

Søknad om overflytting til annen barnehage
Etter andre runde av opptaket har alle barn over tre år fått tilbud om barnehageplass. Flere barn står på venteliste for overflytting til en annen barnehage. Overflyttingssøknadene blir behandlet i supplerende opptak, etter at hovedopptaket er ferdig og alle små barn uten barnehageplass har fått tilbud om plass.

Sentrumsnære bydeler
Det er fortsatt en ubalanse mellom kapasitet og behov i enkelte bydeler og barnehager.

- Særlig bydelene Eiganes/Våland og Storhaug har flere søkere enn det vi har barnehageplasser til. I særlig Hinna bydel er situasjonen motsatt, og det er langt flere barnehageplasser enn søkere. Dette medfører at noen søkere får tilbud om barnehageplass i andre barnehager og bydeler enn de har søkt. Vi tilstreber å gi den enkelte et så godt tilbud som mulig ut fra ledige plasser og gjeldende kriterier i barnehageopptaket, sier barnehagesjefen.

Les mer om Stavangerbarnehagen 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen