Dårlig luftkvalitet

I helgen ble det registrert dårlig luftkvalitet og høye nivåer av svevestøv i Stavanger. Det ligger an til dårlig luftkvalitet i dagene framover også.

Høyest verdier og lengst periode med røde verdier ble målt ved Kannik målestasjon, men også ved Våland målestasjon er det registrert flere timer med røde verdier for svevestøv lørdag og søndag. Den kalde, stille værtypen uten nedbør gjør at forurensningen ikke blir skylt eller blåst bort. 
Sjekk luftkvaliteten!

Sårbare grupper
Enkelte grupper i befolkningen er spesielt utsatt for negativ helsepåvirkning av luftforurensningen. Dette gjelder særlig barn med luftveislidelser, som astma og bronkitt, og voksne med alvorlige hjerte/kar- eller lungelidelser. Disse bør redusere utendørs aktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene. Andre sårbare grupper kan være gravide og småbarn.

Biltrafikk og piggdekk
Biltrafikk og piggdekkbruk er hovedkilde til mengden svevestøv. Vedfyring på ettermiddags- og kveldstid bidrar også til forurensningen. Statens vegvesen vurderer fortløpende ekstra renhold og har allerede iverksatt tiltak med støvbinding. Det meldes fortsatt kaldt og tørt og forholdsvis stille vær. På grunn av høyt støvnivå går informasjon ut til innbyggerne om at det er ventet dårlig luftkvalitet videre utover i uken.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Kart over Stavanger der det står: Fortell oss om stedsnavn

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen